DERECE PROGRAMLARI

: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

26.05.2018 tarihli 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 09.04.2019 tarihli ve 2018/11657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde bulunan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatılarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültemiz kurulmuştur.

Beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, gelişen spor teknolojisinin spor alanında kullanımının sağlanması, spor bilimcilerinin yetiştirilmesi, ülke genelinde beden eğitimi ve sporun geliştirilmesini amaçlayan, nitelikli elemanlar yetiştiren dört yıllık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programıdır.

Kazanılan Derece

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Lisans, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

T.C. Vatandaşı olmak, Lise diploması,(Liseden mezun olmak) TYT'den Fakültemizin özel yetenek komisyonunun belirlediği puanı almış olmak, spor yetenek sınavından başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakültemize yatay geçiş ve önceki öğreniminin tanınması hususundaki kurallar DEÜ önlisans ve lisans ve sınav yönetmeliğinin 12. maddesinde ve Uygulama esaslarımızın 11. maddesinde belirtilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizde bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Değerlendirme yeterlilik koşulları ile ilgili detaylar Uygulama Esaslarımızın 8. 16. ve 25. maddelerinde belirlenmiştir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programda öğretmenlik mesleğinin gerekliliğini oluşturacak bilgiler uzman akademisyenler tarafından verilmektedir. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz MEB okullarında staj uygulamalarını yapmaktadır. Öğrencilerimizin öğretmenlik mesleğine yönelik becerileri arttırılmaktadır. Performans Laboratuarı, Psiko-Fizyoloji Laboratuarı, Spor Salonu, Fitness Salonu ve Yüzme Havuzu öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine yönelik merkezler arasındadır.

Temel Program Kazanımları

1   Beden eğitimi ve spor alanındaki temel kavramlar ile ilgili bilgi sahibi olma ve alanın varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini multidisipliner bir şekilde kullanabilme
2   Alana ilişkin güncel eğitim bilgilerini takip etmek ve bu bilgileri diğer alanlarla ilişkilendirebilmek
3   Bireylerin çeşitli özelliklerini; fiziksel, sosyo-ekonomik, zihinsel,duygusal ve psikomotor; tanıyabilme
4   Bireysel farklılıkların, içsel ve dışsal motivasyonun, çalışma ve öğrenme alışkanlıklarının, kalıcı ve anlamlı öğrenmede önemli olduğunu kavrayabilme
5   Öğreteceği alanın temel kavramlarını, araştırma ve inceleme araçlarını ve yapılarını anlayarak alanın bu özelliklerini öğrenciye anlamlı gelecek biçimde öğrenme deneyimlerini yaratabilme
6   Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişimi özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulayabilme
7   Öğretim ilke ve yöntemlerini kavrayarak öğrenme fırsatları oluşturabilme, öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
8   Özel popülasyonlara, bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
9   Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları ve sorunları hakkında bilgi sahibi olma, öğretmenlik mesleği etik kurallarına uygun davranış modelleri oluşturma ve toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
10   Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme
11   Spor alanında karşılaşılabilecek sağlık sorunları, spor sakatlıklar ile ilgili bilgi sahibi olma, temel ilkyardım ve yaşam desteği uygulaması yapabilme
12   Spor branşlarının kuralları, taktikleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olma; branşın temel tekniklerini uygulayabilme ve aktarabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü bitiren öğrencilerin Resmi ve Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmen olarak görev alma imkanları vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili lisansüstü (yüksek lisans - doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1005 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 BAE 1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 BAE 1003 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 BAE 1005 HAREKET EĞİTİMİ ZORUNLU 2 2 0 3
G 5 BGK 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 BGK 1003 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 BMB 1001 EĞİTİME GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 BMB 1003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 YDİ 1019 Yabancı Dil I (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1006 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 BAE 1002 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 BAE 1004 CİMNASTİK ZORUNLU 1 2 0 4
B 4 BAE 1006 ATLETİZM ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 BAE 1008 TAKIM SPORLARI 1 (FUTBOL) ZORUNLU 1 2 0 3
B 6 BGK 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 BMB 1002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 BMB 1004 EĞİTİM FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 9 YDİ 1020 Yabancı Dil II (İngilizce) ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BAE 2001 BEDEN EĞİTİMİ - SPOR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 BAE 2003 MOTOR GELİŞİM ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 BAE 2005 TAKIM SPORLARI 2 (VOLEYBOL) ZORUNLU 1 2 0 4
G 4 BGK 2001 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 3
G 5 BMB 2001 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 BMB 2003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BAE 2002 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 BAE 2004 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 BAE 2006 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS ZORUNLU 1 2 0 5
B 4 BMB 2002 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 BMB 2004 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BAE 3001 ANTRENMAN BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 BAE 3003 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 BAE 3005 TAKIM SPORLARI 3 (BASKETBOL ) ZORUNLU 1 2 0 3
G 4 BAE 3007 YÜZME ZORUNLU 1 2 0 3
G 5 BMB 3001 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 BMB 3003 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BAE 3002 BECERİ ÖĞRENİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 BAE 3004 FİZİKSEL UYGUNLUK ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 BAE 3006 DOĞA SPORLARI ZORUNLU 1 2 0 3
B 4 BAE 3008 RAKET SPORU ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 BMB 3002 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 BMB 3004 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BAE 4001 HALK OYUNLARI ZORUNLU 1 2 0 3
G 2 BAE 4003 EGZERSİZ VE BESLENME ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 BAE 4005 EĞİTSEL OYUNLAR ZORUNLU 1 2 0 3
G 4 BMB 4001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 ZORUNLU 2 6 0 10
G 5 BMB 4003 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BAE 4002 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 BAE 4004 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 BAE 4006 UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ZORUNLU 1 2 0 3
B 4 BMB 4002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 ZORUNLU 2 6 0 10
B 5 BMB 4004 OKULLARDA REHBERLİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 BAE 5001 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 BAE 5002 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 BAE 5003 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 BAE 5004 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 BAE 5005 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 BAE 5006 BİYOMEKANİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 BAE 5008 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 BAE 5009 SAVUNMA SPORLARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 BAE 5010 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 BAE 5011 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 BAE 5012 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 BGK 5001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 BGK 5003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 BGK 5004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 BGK 5005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 BGK 5006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 BGK 5007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 BGK 5008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 BGK 5009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 BGK 5010 KÜLTÜR VE DİL (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 BGK 5011 MEDYA OKURYAZARLIĞI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 BGK 5012 MESLEKİ İNGİLİZCE (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 BGK 5013 SANAT VE ESTETİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 BGK 5014 TÜRK HALK OYUNLARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 BGK 5015 TÜRK İŞARET DİLİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 BGK 5016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 BGK 5017 TÜRK MUSİKİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 BGK 5018 TÜRK SANATI TARİHİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 BGK 5020 ARTİSTİK CİMNASTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 BGK 5021 ATLETİZM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 31 BGK 5022 KAMP EĞİTİMİ (YAZ) (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 32 BGK 5023 KAMP EĞİTİMİ (KIŞ) (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 33 BGK 5025 VOLEYBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 34 BGK 5026 SATRANÇ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 35 BGK 5027 SUALTI SPORLARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 36 BGK 5028 OKÇULUK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 37 BGK 5029 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA HALKLA İLİŞKİLER (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 38 BGK 5030 RİTMİK CİMNASTİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 39 BGK 5031 BASKETBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 40 BGK 5034 DAĞCILIK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 41 BGK 5035 KAYAK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 42 BGK 5036 ORİENTRİNG (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 43 BGK 5037 TREKİNG (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 44 BGK 5039 BİSİKLET (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 45 BGK 5041 TENİS (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 46 BGK 5042 MASA TENİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 47 BGK 5043 YÜZME ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 48 BGK 5044 FUTBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 49 BGK 5045 ARTİSTİK CİMNASTİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 50 BGK 5046 HENTBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 51 BMB 5001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME (SEÇMELİ ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 BMB 5003 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 BMB 5004 EĞİTİM HUKUKU (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 BMB 5005 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ ( SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 BMB 5006 EĞİTİM TARİHİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 BMB 5007 EĞİTİMDE DRAMA (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 BMB 5008 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 BMB 5009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 BMB 5010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 BMB 5011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNCE (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 BMB 5012 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 BMB 5013 KAPSAYICI EĞİTİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 63 BMB 5014 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 64 BMB 5015 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 65 BMB 5016 MİKRO ÖĞRETİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 66 BMB 5017 MÜZE EĞİTİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 67 BMB 5018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 68 BMB 5019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 69 BMB 5020 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 70 BMB 5021 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 71 BMB 5022 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 1 BAE 5007 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 BGK 5002 BESLENME VE SAĞLIK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 BGK 5024 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 4 BGK 5032 SPOR PSİKLOLOJİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 5 BGK 5033 DOĞA SPORLARI VE KAMPÇILIK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 BGK 5038 İZCİLİK (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 BMB 5002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 1 BGK 5019 ESKRİM (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 BGK 5040 BADMİNTON (SEÇMELİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerimiz Uygulama Esaslarımızın 4. Bölümüne uygun yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencileri mezun olmak için minimum 240 AKTS kredisi almak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Metin YAMAN
Bölüm Başkanı
metin.yaman@deu.edu.tr
Tel: 7431001