DERS ADI

: YAKIN İLİŞKİLER VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 5562 YAKIN İLİŞKİLER VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. FATMA SELDA ÖZ SOYSAL

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu derste yakın ilişki tanımı, kuramlar, yakın ilişkide süreçler ve dinamiklerle ilgili kültürel bakış açısı geliştirme, yakın ilişkilere başlama, sürdürme ve sonlandırma, ilişki problemi yaşayan danışanların sorunlarını kavramlaştırabilme hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Yakın ilişkiler psikolojisi ilgili temel kavramları açıklayabilir
2   Yakın ilişkilerdeki süreçleri ve dinamikleri açıklayabilir.
3   Yakın ilişkilere yönelik kültürel bakış açısı geliştirebilir.
4   Yakın ilişkilere başlama, sürdürme ve sonlandırma, ilişki problemi yaşayan danışanların sorunlarını kavramlaştırabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yaşam dönemleri boyunca yakın ilişkiler
2 Yaşam dönemleri boyunca yakın ilişkiler
3 Çok kültürlü ilişkiler
4 Çok kültürlü ilişkiler
5 Günümüzde evlilik ilişkileri
6 Boşanma, yeniden evlenme ve tek ebeveynle ilişkiler
7 Genel tekrar, ders değerlendirme, ara sınav
8 Yakın ilişkilerde duygular
9 Bağlanma kuramı
10 Bağlanma kuramı
11 Romantik ilişkiler
12 Yakın ilişkilerde çatışma ve çözümü
13 Yakın ilişkilerde çatışma ve çözümü
14 Yakın ilişkilerde cinsel ve fiziksel saldırganlık
15 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Hendrick, C ve Hendrick,S., S. (2000). Close Relationships. Sage Publication.
Reis, H. ve Rusbult, C. (2004). Close Relatonships. Taylor& Francis Books.
Hendrick, S.S (2016). Yakın ilişkiler psikolojisi. Çev :Dönmez, A ve Büyükşahin Sunal, A. Nobel Yayınevi. Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 ODV Ödev
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 BNS BNS YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YYS * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Anlatım, tartışma, soru-yanıt, gözlem, grup çalışmaları, örnek vaka inceleme

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 18 6 108
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 6 60
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 201

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11135351111
ÖK.21135351111
ÖK.31135351111
ÖK.41135351111