DERS ADI

: YAŞAM DÖNEMLERİNDE UYUM PROBLEMLERİ VE BAŞA ÇIKMA

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 5587 YAŞAM DÖNEMLERİNDE UYUM PROBLEMLERİ VE BAŞA ÇIKMA SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. FATMA EBRU İKİZ

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin ruh sağlığını, anormalliği ayırt etme kriterlerini, yaşam dönemlerinin gelişimsel özellikleri ve görülen uyum problemlerini, psikolojik danışma hizmetinde önleyici ve müdahale edici stratejileri anlamalarını sağlamaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Ruh sağlığı ile ilgili temel kavram, ilke ve tarihsel gelişimi kavrayabilme
2   Yaşam dönemlerinin gelişimsel özellikleri ve görülen uyum problemlerini anlama
3   Ruh sağlığı için normallik kriterlerini açıklayabilme
4   Ruh sağlığı kuramlarını meslek alanıyla ve milli eğitimin gereklilikleriyle bütünleştirebilme
5   psikolojik danışma hizmetinde önleyici ve müdahale edici stratejileri açıklayabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ruh sağlığının tanımı, tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ve eğitim ilişkisi
2 Ruh sağlığı modelleri ve normallik kriterleri
3 Psikanalitik kuram
4 Psikososyal kuram
5 Sosyal ve duygusal gelişim ve ruh sağlığı
6 Bağlanma ve ruh sağlığı
7 Normallik ve uyum sorunlarının tespitinde görüşme ve öykü alma süreci
8 arasınav
9 Okul öncesi dönem psikolojisi ve uyum sorunları
10 Okul dönemi psikolojisi ve uyum sorunları
11 Ergenlik dönemi psikolojisi ve uyum sorunları
12 Ergenlik dönemi psikolojisi ve uyum sorunları
13 Yetişkinlik psikolojisi ve uyum sorunları
14 Yaşlılık psikolojisi ve uyum sorunları
15 final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Karancı, N., Gençöz, F. & Bozo, Ö. (2007). Psikolojik sağlığımızı nasıl koruruz II Yetişkinlik ve Yaşlılık, ODTÜ yayınları.
Onur, B.(1991). Gelişim psikolojisi: Yetişkinlik, yaşlılık,ölüm. Verso yayınları.
Öztürk, O. & A. Uluşahin (2008).Ruh sağlığı ve bozuklukları 1, Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti.
Yavuzer, H. (2007). Çocuk Psikolojisi, İstanbul: Remzi Kitapevi.
Seven, S (2008). Çocuk Ruh Sağlığı, Ankara: Pegem Akademi.
Schaefer, C. E. & Millman, H. L. ( 1994). Çocuklarda yaygın olarak görülen sorunları, nedenleri ve çözüm yolları. İzmir Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru cevap, araştırma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 ODV Ödev
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 BNS BNS YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + YYS * 0.60
5 BUT Bütünleme Notu
6 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.30 + ODV * 0.10 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Tartışma, soru-cevap, araştırma yapma, yazılı sınav, çoktan seçmeli sınav

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ebru.ikiz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 3 39
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 10 130
arasınav hazırlığı 1 15 15
final sınavı hazırlık 1 20 20
arasınav 1 2 2
final sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 208

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.13155333355
ÖK.23155333355
ÖK.33155333355
ÖK.43155333355
ÖK.53155333355