DERS ADI

: YAŞAM BOYU GELİŞİMSEL REHBERLİK

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 5579 YAŞAM BOYU GELİŞİMSEL REHBERLİK SEÇMELİ 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. FERDA AYSAN

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Bu dersin amacı farklı yaşam dönemlerindeki gelişimsel ve durumsal yaşantıları belli başlı kuramlar açısından açıklayıp koruyucu ve iyileştirici müdahaleler geliştirmeyi öğrenmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Belli başlı yaşam dönemlerini ilgili gelişimsel görevlere ilişkin olarak ayırt edebilmek
2   Farklı kuramlar doğrultusunda bilişsel ,psiko sosyal, ve fiziksel gelişim aşamalarını bilmek ve bu bağlamda kişilik gelişimini formüle edebilmek
3   Farklı özellikleri olan bireylerin gelişim evrelerindeki potansiyel sorunlarını bilmek ve optimum gelişimi sağlamak için gerekli olan psikolojik danışmanlık becerilerini kazanmak
4   Kimlik gelişimi,travma ve istismar,kayıp ve yas gibi yaşantılara ilişkin olarak gelişimsel evrelerdeki sorunları belirleyebilmek
5   Kişisel gelişimi sağlamayı bilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Gelişimsel psikolojik danışmanlık
2 Gelişim psikolojisine ilişkin modeller
3 Yaşam boyu gelişime ilişkin eleştirel bakış açısı oluşturma
4 Travma,kayıp ,ölüm ve yasın gelişim evrelerine etkisi
5 Ailesel ve ilişkisel gelişim krizleri
6 Erik Erikson'ın psikososyal kuramı
7 Jean Piaget'nin Yapısalcı Modeli
8 Ara sınav
9 Lawrence Kohlberg in Ahlaki gelişim modeli
10 Abraham Maslow'un kendini gerçekleştirme kuramı
11 Levy Vygotsky'nin sosyokültürel kuramı
12 Karen Horney'in feminist bakış açısı
13 Kübler-Ross'un yas kuramı
14 Genel değerlendirme
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


Ivey, A. E., Ivey, M.B., Myers, J.E., & Sweeney, T.J.(2004). Developmental counseling and therapy: promoting wellness over the life span. Boston: Houghton Mifflin/Lahaska.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Seminer sunumları ve olgu sunumlarını değerlendirme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 BNS Başarı Notu YYIN * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Grup deneyimlerinin rapor edilmesi

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ferda.aysan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 137

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15155555555
ÖK.25155555555
ÖK.35155555555
ÖK.45155555555
ÖK.55155555555