DERS ADI

: İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI,YAKLAŞIMLAR,YÖNTEMLER ,TEKNİKLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 5550 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI,YAKLAŞIMLAR,YÖNTEMLER ,TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. HATİCE ZEKAVET KABASAKAL

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı

Öğrenciler, kaynaştırma eğitimiyle ilgili temel kavramları, BEP hazırlama sürecini, öğretimsel düzenlemeleri, destek eğitim hizmetleri içeriğini, sosyal kabul çalışmalarını betimleyebileceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   kaynaştırma sürecine ve eğitimcilerin sorumluluklarına ilişkin mevzuatı betimleyebilir.
2   Kaynaştırma sınıfında yapılacak fiziksel düzenlemeleri, öğretimsel düzenlemeleri ve destek eğitim uygulamalarını yapabilir,
3   Bireysel Eğitim Programı hazırlar
4   Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal kabulüne ilişkin çalışmaları yapar
5   Engelli ve ailesine yönelik eğitsel rehberlik yapabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kaynaştırmaya ilişkin temel kavramlar ve iligili yasal düzenlemeler
2 Kaynaştırmanın yararları ve tutumlar
3 Kaynaştırma uygulanan sınıflarda yapılması gereken öğretimsel ve fiziksel düzenlemeler,
4 Eğitsel değerlendirme
5 bireyselleştirilmiş eğitim (BEP) programı hazırlama
6 bireyselleştirilmiş eğitim (BEP) programı örneklerini inceleme ve BEP hazırlama
7 Özel eğitim destek hizmetleri
8 Vize
9 Değerlendirme, sınavlarda yapılacak uyarlamalar
10 Kaynaştırma öğrencilerinin uyum problemleri, problem davranışları ve depresyon gibi psikolojik sağlık sorunları
11 Kaynaştırma öğrencisinin sosyal kabulü
12 Kaynaştırma öğrencisine yönelik rehberlik çalışmaları
13 Ailelere eğitsel rehberlik, aile-okul işbirliği
14 Ailelerin engele uyumu, özel gereksinimli çocukların ailelerine yönelik danışmanlık
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi,
Fiscus, E.D., Mandell, C.J. (1997) (Çev: Şenel, H.G.-Tekin, E.). Ankara
2-Farklı Gelişen Çocuklar, Kulaksızoğlu, A. (ed.)(2003). Epsilon Yay. İstanbul.
3-Effective Mainstreaming, Creating Inclusive Classrooms Salend, S.J. (1998). New Jersey, Colombus, Ohio. 5. Edition
4-İlköğretimde kaynaştırma Uygulamaları:Yaklaşımlar, Yöntemler, Uygulamalar, Sucuoğlu,B ve Kargın,( 2011), Ankara:Morpa Yayınları
5- Genel Eğitim Okullarında Özel gereksinimi olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Akçamete.G. (2009). (ed). Ankara: Kök Yayınları

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 BNS Başarı Notu YYIN * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Sunum Hazırlama 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 199

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.13133333333
ÖK.23133333333
ÖK.33133333333
ÖK.43133333333
ÖK.53133333333