DERS ADI

: SAĞLIK PSİKOLOJİSİ VE DANIŞMANLIĞI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PDR 5511 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ VE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. FERDA AYSAN

Dersi Alan Birimler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Dersin Amacı


Bu derste, öğrencilerin beden ve akıl sağlığı ile ilgili bilişsel süreçleri bilmeleri ve bütüncül bir yaklaşımla biyo-psiko-sosyal etkileri dikkate alarak bireysel ve grup düzeyinde etkin müdahale programları oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sağlık, stres ve yaşam kalitesi ilişkisini öğrenme
2   Sağlık danışmanlığında gerekli olan becerileri kazanma
3   Gelişimsel gereksinimler doğrultusunda sağlıklı davranış örüntülerini bilme
4   Sağlık danışmanlığına ilişkin psiko eğitim grupları oluşturmayı öğrenme
5   Sağlık danışmanlığı sürecinde biyo-psiko sosyal etkileri kavrama

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sağlık Psikolojisi ve danışmanlığına genel bir bakış
2 Sağlık ve hastalığa ilişkin çağdaş yaklaşımlar
3 Stres, hastalık ve başa çıkma
4 Stres, biyopsikososyal etmenler ve hastalık
5 Depresyon ve stresle başa çıkma.
6 Madde kullanımı ve eşbağımlıkta (codependency) sağaltım yolları
7 Kronik hastalıkları olan bireylere psikososyal müdahale
8 Ara sınav
9 Fiziksel belirtiler, ağrı, klinik ağrıyı kontrol etme
10 Yeme bozuklukları ve sağaltımı.
11 Ağrı sağaltımında bilişsel davranışçı modeller.
12 Kronik hastalıklar ve yaşamı tehdit eden sağlık sorunları.
13 Sağlık sorunlarına ilişkin ölçme araçları
14 Olgu sunumları ve genel değerlendirme
15 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Blonna,R. And Watter,D.(2005). Health Counseling:A Microskills Approach.Jones,Barlett Pu.:MA.

Sarafino,E.P.(2008).Health psychology.Biopsychosocial interactions.(6th ed.)Danvers,MA:John Wiley&Sons.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Seminer, olgu sunumu ve tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 YYIN YARI YIL İÇİ NOTU
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 BNS Başarı Notu YYIN * 0.40 + YYS * 0.60
4 BUT Bütünleme Notu
5 BBN Bütünleme Sonu Başarı Notu YYIN * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Seminer sunumları ve olgu sunumlarını değerlendirme

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

: ferda.aysan@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 7 91
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11115211111
ÖK.21115211111
ÖK.31115211111
ÖK.41115211111
ÖK.51115211111