DERS ADI

: YAZ STAJI II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CME 4292 YAZ STAJI II ZORUNLU 0 0 0 4

Dersi Veren Birim

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. MEHMET HİLAL ÖZCANHAN

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu stajın amacı, öğrencilere iş ortamlarının çalışma disiplinini ve donanım ve ağ ekipmanları hakkında saha tecrübesi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşletme hakkında bilgi edinebilme.
2   Bilgisayar donanımlarını tanıyabilme.
3   Bilgisayar ağları hakkında temel bilgi edinebilme.
4   Gerçek dünya problemlerini tanımlayabilme.
5   Çalışma raporları hazırlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Firmanın ve kurallarının öğrenilmesi. Donanım bileşenleri hakkında temel bilgilerin edinilmesi.
2 Donanım kurulumu ve problem çözümü.
3 Donanım kurulumu ve problem çözümü.
4 Staj raporunun hazırlanması ve onaylanması.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

a) Proje hazırlama
b) Dokümantasyon
c) Sunum
d) Yerinde deneme

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Süre sonunda bir staj raporu olacaktır. Staja katılım, staj raporunun değerlendirilmesinin ön şartıdır.

Değerlendirme Kriteri

Staj çıktıları, öğrenci tarafından hazırlanan raporlarla değerlendirilecektir.
İşletmede gerçekleştirilen işlere göre değerlendirme haftalık bazda yapılacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Staja tam zamanlı katılım gerekmektedir. Devam periyotlarına bağlı olarak staj süresi değerlendirilecektir. Tüm öğrenciler, çalıştıkları işletmenin tüm kurallarına uymak zorundadır. Stajın sonunda verilen şekilde bir staj raporu hazırlanarak dönemin ilk ayı souna kadar bölüm staj komisyonuna verilmelidir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

-

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

-

Staj Durumu

EVET

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 1 80 80
Rapor hazırlama 1 20 20
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14544
ÖK.2444
ÖK.3444
ÖK.445555554
ÖK.545554