DERS ADI

: HESAPLAMA TEORİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CME 3203 HESAPLAMA TEORİSİ ZORUNLU 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri formal dil yapıları, durum makinaları, bilgisayar dili ve hesaplama teorisi temelleriyle ilgili bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kanıtlama tekniklerini tanımlayabilme.
2   Finite-State makinalarını tanımlayabilme.
3   Regular Dillerini belirleyebilme.
4   Context-Free Dilleri belirleyebilme.
5   PDA belirleyebilme.
6   Turing Makinalarını belirleyebilme.
7   İndirgeme yöntemini verilen problemlere uygulayabilme.
8   P, NP sınıflarını tanımlayabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

CME 1205 - AYRIK HESAPLAMALI YAPILAR

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Introduction to proving and proofs, sound proofs and thinking, proof by construction,contradiction, induction.
2 Recursive Definitions.
3 State Machines and Modelling Computation with State Machines.
4 Finite State Machines.
5 Regular Languages & Regular Expressions.
6 Regular Languages - Nondeterminism.
7 Vize 1.
8 Non-Regular Languages & The Pumping Lemma.
9 Context-Free Languages & Context-Free Grammars, Push-Down Automata.
10 Context-Free Languages & Algorithms for memebership.
11 Non-Context-Free Languages & The Pumping Lemma.
12 Turing Machines.
13 Vize 2.
14 The Definition Of An Algorithm Decidability, The Halting Problem.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Sipser, Michael. Introduction to the Theory of Computation. 2nd ed. Boston, MA: Thomson Course Technology, 2006. ISBN: 0534950973

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı ve ev ödevlerinin yapılması.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dersin değerlendirmeyöntemi klasik ev ödevi ve sınav değerlendirmelerinden ibarettir.

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse İlişkin Politika ve Kurallar: Ders başladıktan sonra öğrencilerin derse girmelerine izin verilmez, geç teslim edilen ödevler kabul edilmez, sınavlarda sadece derste kendi el yazısı ile alınan notlar açık olarak bulundurulabilir, dersi almakla, öğrencilerin yaptıkları çalışmaların kendi çalışmaları olduğuna dair ve bunları başkaları ile paylaşmayacaklarına dair ahlaki olarak söz verdikleri varsayılır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dahili 17403, e-posta suleyman.sevinc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlk derste duyurulacaktır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
0
Ders Anlatımı 12 3 36
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlık 1 13 13
Ödev Hazırlama 3 9 27
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15
ÖK.2544
ÖK.35
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65
ÖK.75
ÖK.85