DERS ADI

: ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIMI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CME 4420 ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 6

Dersi Veren Birim

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri algoritma analizinde ileri tekniklerle tanıştırmak ve daha önce kapsanmayan bazı algoritma türleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Algoritma ortalama değer performans analizi yapabilmek
2   Rastgeleleştirilmiş algoritma tasarımı yapabilmek
3   Amortize Analiz yapabilmek
4   Dinamik Algoritma uygulaması yapabilmek
5   Greedy Algoritma uygulaması yapabilmek
6   Çizge algoritmalarının uygulamasını yapabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Olasılık analizi
2 Recursion
3 Randomized Quicksort
4 Medians and Order Statistics, Median of Medians Algorithm
5 Veri yapılarını geliştirmek
6 Skip Liste
7 Vize 1
8 Amortisman Analizi
9 Dinamik Algoritma
10 Greedy Algorithma
11 Çizge Algoritmaları: Minimum-Spanning Trees
12 Single-Source Shortest Path Algoritmaları
13 Vize 2
14 String Algorithms

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Introduction To Algorithms Üçüncü Baskı, THOMAS H. CORMEN CHARLES E. LEISERSON RONALD L. RIVEST CLIFFORD STEIN, The MIT Press Massachusetts Institute of Technology Cambridge, 2001

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ders anlatımı, örnek çözümleri ve evde bağımsız çalışma için verilen ödevler ve gerçekleştirilen sınavlar öğretme ve öğrenme yöntemlerini teşkil etmektedir. Ayrıca haftada iki saat olarak belirlenen uygulamalarda da öğrencilere rehberli problem çözümü pratik ortamı hazırlanacak ve örnek soru setleri sağlanacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencilerin sınav ve ev ödevlerinin değerlendirilmesi ve öğrencilerle yaptıkları işlerin konuşularak güçlü ve zayıf taraflarının anlaşılmasını sağlamak.

Değerlendirme Kriteri

Değerlendirmeler standart sınav ve ödev değerlendirmeleri şeklindedir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Ders başladıktan sonra öğrencilerin derse girmelerine izin verilmez, geç teslim edilen ödevler kabul edilmez, sınavlarda sadece derste kendi el yazısı ile alınan notlar açık olarak bulundurulabilir, dersi almakla, öğrencilerin yaptıkları çalışmaların kendi çalışmaları olduğuna dair ve bunları başkaları ile paylaşmayacaklarına dair ahlaki olarak söz verdikleri varsayılır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Dahili: 17403, suleyman.sevinc@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlk derste duyurulacaktır.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Vize Sınavına Hazırlık 2 8 16
Final Sınavına Hazırlık 1 18 18
Ödev Hazırlama 3 4 12
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15555
ÖK.25544
ÖK.35555
ÖK.45
ÖK.55
ÖK.65