DERS ADI

: AFET YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESE 2059 AFET YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. YUNUS EMRE ÖZER

Dersi Alan Birimler

Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Amacı

Yeni yönetim stratejilerindeki gelişmeler ve kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak, acil durumlar için uygulanabilir yönetim tekniklerini tanıtmak, depremler ile birlikte yaşama becerisini kazanmış gelişmiş ülke deneyimlerini inceleyerek Türkiye'nin konumunu değerlendirebilmek, yerel ve ulusal düzeyde uygulanabilir modeller geliştirerek geleceğin sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerini tanımlamak başlıca amaçlar olarak görülmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kriz halleri ve kriz yönetim sürecinin temel aşamalarını yorumlayabilme
2   Afet yönetimi konusunda karar alma ve uygulama sorumluluğuna sahip kurum ve kuruluşların faaliyetlerini dünyadaki iyi uygulama örnekleri ile tartışabilme
3   Afet yönetimine ilişkin temel mevzuat konusunda kazanılmış bilgi ile yeni ve çağdaş afet yönetim modellerini ana hatlarıyla belirleyebilme
4   Doğal afet örnekleri özelinde etkin yönetsel süreçlere yönelik stratejiler geliştirebilme
5   Kriz ve Afet yönetimi ile ilişkilendirilebilecek konularda, alan düzeyinde incelemeleri analiz edebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Doğal Afet Yönetimi dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu, derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması
2 Afet ve kriz ilişkisi, afet ve kriz kavramlarının etimolojik yapısı, afet ve krizin özellikleri, afet ve kriz süreci, kriz türleri, afet ve kriz yönetiminin amacı ve önemi
3 Afet ve kriz yönetim aşamaları ve bütünleşik afet yönetimi
4 Ülke örnekleriyle doğal afet yönetimi deneyimleri
5 Türkiye'de afet mevzuatının gelişim süreci
6 Türkiye'de afet yönetimine ilişkin kurumsal ve idari yapılanma
7 Yürürlükteki temel afet mevzuatı
8 Ara Sınav
9 Yerel Yönetimler ve Afet Yönetimi Uygulamaları
10 Kalkınma Planları ve afet yönetimi ilişkisi
11 Yerleşim stratejileri ve konut yapılanması
12 Yapı denetimi ve afet yönetimi ilişkisi
13 Yaşanmış olaylar ve gelecek senaryoları (Deprem, çığ, sel, donan yağmur, tsunami, hortum, yangın, yanardağ faaliyetleri, meteor yağmurları vs. konulu görsel sunumlar)
14 Final

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Hikmet Yavaş (2005); Doğal Afetler Yönüyle Türkiye'de Belediyelerde Kriz Yönetimi,
Orion Yayınları.
Dr. İsmail Gündüz (2009); Dünyada ve Türkiye'de Afet Yönetimi, Erdem Yayınları.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik anlatım.
Bir önceki derste işlenen konulara ilişkin 15 dak. lık hatırlatmalar.
Haftalık dersin konusu hakkında genel bir çerçeve çizmek
Dersin temel kitabı tarafından verilen materyaller ve diğer kaynaklardan yararlanılarak oluşturan bir sunum eşliğinde ders anlatımı
Bazı haftalarda belirlenmiş konu başlıklarında grup tartışmaları gerçekleştirilmesi
Ders konularının örnek olay incelemeleri ile desteklenmesi
Verilen durum-çalışmalarının analizi
Ödev uygulamaları ile öğrenci bilgilerinin içselleştirilmesi

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 78

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.154445
ÖK.243
ÖK.35445
ÖK.4544
ÖK.555