DERS ADI

: FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESE 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DR. DENİZ ŞENYAY ÖNCEL

Dersi Alan Birimler

Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, fikir ürünleri ve fikir ürünlerinin korunması konusundaki bilgi açığını kapatacak, hangi fikir ürününün hangi yasal düzenlemeye göre korunacağı ve fikir ürünü sahiplerinin nasıl davranacağı konusunda bilgi vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Fikri mülkiyet kavramı ve çeşitlerini anlamış,
2   Temel ilkeleri kavramış,
3   Hukuki düzenlemeler hakkında genel bilgi sahibi olmuş,
4   Fikir ve sanat eserleri kanunu hakkında bilgi sahibi olmuş,
5   Eser çeşitleri ve eser sahibi kavramlarını anlamış,
6   Eser dışındaki koruma yollarını anlamış,
7   Marka ve patent konularını kavramış
8   Faydalı modeller, tasarımlar ve coğrafi işaretler konularında bilgili ve ticari unvan, ticari sır ve know-how konularını kavramış olmak,

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel olarak Fikri Mülkiyet Hukuku
2 Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri
3 Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları ve Tarihçe
4 Fikir ve Sanat Eserleri
5 Manevi Haklar
6 Markalar
7 Patentler
8 ARA SINAV.
9 Faydalı Modeller ve Tasarımlar
10 Coğrafi İşaretler
11 Yeni Bitki Çeşitleri ve Entegre Devre Topografyaları
12 Sınai Haklara İlişkin Ortak Hükümler
13 Ticaret Unvanları, İşletme Adları, Ticari Sırlar, Know-how
14 Patent Başvuru Sistemleri ve Patent Araştırması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Sami KARAHAN, Cahit SULUK, Tahir SARAÇ, Temel NAL :Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara, 2013

Cahit SULUK, Rauf KARASU, Temel NAL: Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2017

Fatma ÖZER : Sınai Mülkiyet Hukuku Neler Getirdi , Ankara, 2017

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum+ara sınav

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Ders kapsamında 1 ara sınav ve final sınavı yapılacaktır.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve sınav sorularınındersin öğrenim çıktıları (1-8) e göre değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam önemli ve devam %70 den az olmamalı

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Ofis Tel:0232 301 90 31
Mail: deniz.oncel@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı : 9:00-10:00
Perşembe : 13:00-14:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Örnek olay çalışması 6 2 12
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Vize Sınavı 1 6 6
Final Sınavı 1 8 8
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 65

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.11133235
ÖK.21122225
ÖK.32242324
ÖK.43342343
ÖK.53332424
ÖK.64432324
ÖK.73343324
ÖK.82244434