DERS ADI

: MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESE 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. BAYRAM KAHRAMAN

Dersi Alan Birimler

Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği

Dersin Amacı

Mühendislik ekonomisi kararları, maliyet, kar maksimizasyonu, eşdeğerlik kavramlarının öğretilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Mühendislik Ekonomisi Kararları
2   Maliyet Kavramları
3   Kar Maksimizasyonu
4   Ekonomik Eşdeğerlik
5   Enflasyon ve Eskalasyon

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Mühendislik Ekonomisi Kavramı
2 Mühendislik Ekonomisi Kavramı
3 Üretim Giderleri ve Maliyet
4 Üretim Giderleri ve Maliyet
5 Maliyetler
6 Amortismanlar
7 Amortisman Hesapları
9 Kar Maksimizasyonu
10 Kar Maksimizasyonu
11 Faiz ve Eşdeğerlik
12 Faiz Hesapları
13 Enflasyon ve Eskalasyon

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. PARK, C. S., 2002, Contemporary Engineering Economics , Third Edition, Prentice Hall, New Jersey.

2. NEWNAN, D. G., 1988, Enginering Economic Analysis , Third Edition, Engineering Press, inc., San Jose, California.

3. RIGGS, J. L., WEST, T., M., 1986, Engineering Economics , Third Edition, McGraw-Hill, Inc., USA.

4. OKKA, O., 2003, Mühendislik Ekonomisine Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum + Sınıf içi tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Yoklama Sınavı % 25 + Ara sınav %25 + Final % 50

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

bayram.kahraman@deu.edu.tr, Tel:0 232 301 75 21

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı, Cuma; 10:30-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 13 2 26
Final sınavına hazırlık 1 4 4
Vize sınavına hazırlık 1 3 3
Diğer kısa sınavlara hazırlık 1 1 1
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar (ders materyallerinin, makalelerin okunması vb.) 13 2 26
Final Sınavı 1 2 2
Vize sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 64

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15543433
ÖK.22241114
ÖK.322111
ÖK.422111
ÖK.533322