DERS ADI

: MATEMATİK II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MAT 1002 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 5

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZEL

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Dersin Amacı

Math 1001-1002 serisi Kalkülüs ün kavram ve metodlarına standard tam bir giriştir. Bu seri bütün mühendislik öğrencileri tarafından alınır. Vurgu; kavramlar, problem çözümü, teori ve ispatlar üzerinedir. Öğrenciler Matematikte okuma, yazma ve sorgulama becerilerini geliştireceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sonsuz bir seri için kısmi toplamlar dizisini tanımlamak ve bu dizinin yakınsaklığını serinin yakınsaklığı ile ilişkilendirmek. Toplamı bulmak ya da tahmin etmek.
2   Kuvvet serileri için yakınsaklık yarıçapını ve aralığını bulmak
3   Düzlemdeki ve üç boyutlu uzaydaki vektörleri anlamak ve tanımlamak
4   Kısmi türevleri sayısal ve sembolik olarak bulmak ve bunları fonksiyonun nasıl değiştiğini anlamak ve yorumlamak için kullanmak
5   Çok değişkenli bir fonksiyonun toplam diferansiyelini bulmak ve onu fonksiyondaki artan değişimi tahmin etmek için kullanmak
6   Gradyant, diverjans ve curlü içeren basit işlemler yapmak ve bunların geometrik ve fiziksel anlamlarını kavramak
7   Kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon problemlerini analize etmek ve çözmek.
8   Çok katlı integralleri yinelenen integralleri kullanarak hesaplamak
9   Vektör alanları, çizgisel integrali ve Green teoremini anlamak. Konservatif vektör alanları, Yüzey integralleri, diverjans teoremi ve Stoke teoremi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Sonsuz Seriler; Pozitif seriler için yakınsaklık testleri; Kuvvet , Taylor ve Maclaurin Serileri
2 Karesel ifadeler(Konikler)
3 Vektörler ve üç boyutlu uzayda koordinat geometrisi; Üç boyutlu uzayda analitik geometri; Düzlemler, Doğrular ve Kuadratik yüzeyler; Çok değişkenli fonksiyonlar; Limit ve süreklilik
4 Kısmi türevler; Yüksek mertebeden türevler; Zincir kuralı
5 Doğrusal yaklaşım; Gradyant ve yönlü türevler; Kapalı fonksiyonlar
6 1. vize
7 Kısmi türevin uygulamaları
8 Ekstrem Değerler; Sınırlı tanımlı fonksiyonların ekstrem değerleri
9 Lagrange çarpanları metodu
10 Çok katlı integral; İki katlı integraller, iki katlı integralin kartezyen; koordinatlarında yinelenmesi
11 İki katlı integrallerle yüzey alanı; Kutupsal koordinatlarda iki katlı integral
12 Vektörel ve Skaler Alanlar; Çizgisel integraller
13 Yüzey integralleri; Green Teoremi, Diverjans teoremi ve Stoke teoremi.
14 2. vize

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Textbook(s): Thomas Calculus (12th Edition), George B. Thomas, Maurice D. Weir,
Joel Hass, 2010.
Supplementary Book(s): Calculus, Robert A. Adams & Christopher Essex, 2008.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Öğretim, temel eğitim ile yaratıcı düşünmenin gelişimi ve uygulamasıyla eğitimi birleştirmelidir.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize sınavlarının ders notuna yüzdesi %25tir. L1-2-3-4-5-6 sınanacaktır. Final sınavının ders notuna yüzdesi %50dir. Tüm öğrenme hedefleri (L1-2-3-4-5-6-7-8-9) sınanacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Özel

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi 09.00-11.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 4 56
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 2 13 26
Final Sınavına Hazırlık 1 13 13
Vize Sınavı 2 2 4
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1543432
ÖK.253533
ÖK.3445534
ÖK.444553432
ÖK.53335324
ÖK.63224324
ÖK.73224324
ÖK.83232524
ÖK.93232524