DERS ADI

: MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. GÜLSEREN KARABAY

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği

Dersin Amacı

Finansal yönetim, işletmenin gereksinim duyduğu fonların en uygun koşullarda elde edilmesi ve elde edilen fonların en etkin kullanımı için yapılan faaliyetleri içermektedir. Büyük kurumsal işletmelerde ayrı bir finans yönetimi bölümü bulunmaktadır. Ancak orta ve küçük işletmelerde üretimden sorumlu kişiler çoğu zaman finansal işlemleri de yürütebilmektedir. Mühendislik öğrenimi almış olan mezunlarımızın, kurumsal bir yerde veya kendi firmasında çalışırken proje, üretim, araştırma, teorik veya uygulamalı çalışma alanlarının herhangi bir aşamasında bu bilgilere mutlaka ihtiyacı olmaktadır. Finansal yönetim konusunda temel bilgilere sahip bir mühendis; Kurumsal firmada çalışırken finansman bölümü ile yapacakları çalışmalarda(örneğin yeni bir yatırım projesi için çalışma) ortak dili konuşabilir. Çalışma hayatına kendi işletmesini kurarak atıldığında, işletme faaliyetlerinin en uygun şekilde finanse edilmesi için gerekli kararları vermek, ihale öncesi ve sonrası teminat mektubu kullanmak, ithalat işleminde akreditif açılması için gerekli işlemlerin başlatmak durumunda olabilmektedir. Temel finansman bilgisi alternatifler arasında doğru seçimler yapabilmesi mümkün olacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bireysel ve kurumsal finansal farkındalık sahibi olmak
2   Finansal tablolar(bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu ) hakkında temel bilgi edinmek
3   Nakdi ve gayri nakdi krediler hakkında bilgi sahibi olmak
4   Temel finansal analiz bilgisi edinmek
5   Yurtiçi ve yurt dışı ödeme araçları hakkında bilgi sahibi olmak
6   Yatırımların değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kişisel finansal farkındalık. Kredi kartı kullanımı, bireysel yatırım türleri(mevduat, yatırım fonu, hisse senetleri), bireysel krediler
2 Finansal yönetime giriş ve temel bilgiler
3 Bilanço, gelir tablosu, fon akım tablosu
4 Temel bilanço(Döner varlıklar, Duran Varlıklar, Yabancı Kaynaklar, Özsermaye), gelir tablosu kalemleri
5 Finansal Tabloların Analizi(Dikey yüzdeler, eğilim yüzdeleri, karşılaştırmalı analiz ve örnek uygulamalar )
6 Finansal Tabloların Analizi (Finansal rasyoların hesaplanması ve yorumlanması)
7 Finansal kaynakların tanıtımı(Kısa ve Uzun vadeli yabancı kaynaklar, özsermaye) Nakdi Kredi türleri
8 Ara Sınav
9 Gayrı nakdi krediler(Teminat mektupları, akreditif..)
10 Paranın zaman değeri: Basit ve bileşik faiz hesaplama, iskonto işlemleri
11 Paranın zaman değeri: Paranın net bugünkü değerini, gelecek değerini hesaplama
12 İşletmelerde yurt içi ödeme şekilleri (nakit, çek,senet,kredi kartı,eft,havale..), yurtdışı ödemeşekilleri(mal mukabili, vesaik mukabili, peşin, konsinye,akreditif)
13 Üretim Maliyetleri; Hammadde, İşçilik ve Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyetlendirme Sistemleri, maliyet kalemleri ile gelir tablosu ilişkisi
14 Belirsizlik Ortamında Proje(Yatırım) Değerleme Yöntemleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Finansal Yönetim; Kavramlar, Kurumlar ve İlkeler, Halil Sarıaslan, Cengiz Erol. (2008)., Ankara: Siyasal Kitabevi
2. İşletmelerde Finansal Yönetim, Ali Ceylan, Turhan Korkmaz. (2008)., Bursa: Ekin Yayın Dağıtım.
3. Finansal Yönetim, Semih Büker, Rıza Aşıkoğlu, Güven Sevil. (2011)., Ankara: Sözkesen Matbaacılık.
4. Finansal Yönetim, Nurhan Aydın, Mehmet Başar, Metin Coşkun. (2010)., Ankara: Detay Yayıncılık.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum, problem çözme, soru cevap ile karşılıklı iletişim

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

%50 vize+%50 Final

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

gulseren.karabay@deu.edu.tr, (0232)3017713

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

: İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1424
ÖK.242
ÖK.342
ÖK.443
ÖK.542
ÖK.642