DERS ADI

: MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESE 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLAR SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇ.DR. MEHMET BARAN TUFAN

Dersi Alan Birimler

Tekstil Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Makina Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; mühendisliğin farklı alanlarında karşılaşılan meslek hastalıkları olgusunu, kaynaklarını, korunma ve önleme yollarını, teşhis ve tedavi yöntemlerini ve ilgili yasal mevzuatı paylaşmak ve tartışmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Meslek hastalığı tanımını ve kapsamını gözden geçirmek
2   Meslek hastalıkları ile ilgili yasal mevzuata hakim olmak
3   Oluşum nedenleri açısından meslek hastalıkları çeşitlerini gözden geçirmek
4   Meslek hastalıklarını önleme ve korunma yöntemlerini gözden geçirmek
5   Ülkemizde ve dünyada meslek hastalıkları olgusunun yerini tespit etmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Meslek hastalıklarının tanımı ve tarihçesi
2 Meslek hastalıkları mevzuatı
3 Oluşum nedenleri açısından meslek hastalıklarının sınıflandırılması
4 Toz kavramı ve solunum sistemi kaynaklı meslek hastalıkları
5 Sıcaklık, nem ve basınç kaynaklı meslek hastalıkları
6 Titreşim, radyasyon ve gürültü kaynaklı meslek hastalıkları
7 Kimyasal madde maruziyeti kaynaklı meslek hastalıkları
8 Metal maruziyeti kaynaklı meslek hastalıkları
9 Tehlikeli atıklar
10 Su ve gıda sağlığı
11 İş stresi
12 Mühendisliğin farklı alanlarında karşılaşılan meslek hastalıklarından korunma yöntemleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
1. David L. Goetsch, Occupational safety and health for technologists, engineers, and managers , 2011.
2. Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi , T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2010.
3. Meslek Hastalıkları Rehberi , T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2011.
Yardımcı kaynaklar:
1. Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, MDN 4015 İş Güvenliği Ders Notları, Prof. Dr. Ahmet Hakan Onur, 2014.
2. U.S. Department of Labor (1999), Dust What You Can't See CAN Hurt You!
3. Erdinç, Münevver. Meslek hastalıkları, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 2010.
4. ILO, List of Occupational Diseases, 2010.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sözlü sunum + Sınıf içi tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-2: 1 Ara sınav ile değerlendirilecektir.
ÖÇ 3-4: 1 Quiz ile değerlendirilecektir.
ÖÇ 3-4-5: Final sınavı ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

baran.tufan@deu.edu.tr, Ofis Tel: 0 232 301 75 42

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlgili dönemdeki ders yükü ve görevlere göre daha sonra belirlenecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 1 12
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 8 8
Final Sınavı 1 2 2
Vize Sınavı 1 2 2
Diğer Kısa Sınav 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 75

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1213332
ÖK.2543453
ÖK.3522252
ÖK.4355455
ÖK.5523555