DERS ADI

: KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞR.GÖR. UMMAN ALİM BOZTUĞ

Dersi Alan Birimler

Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Bilgisayar Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Endüstri Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Dersin Amacı

Mezun olacak öğrencilerin kendilerini önceden keşfetmelerini sağlamak ve doğru kariyer planlaması yaparak verimli bir iş hayatı geçirmelerini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Doğru olduğuna inanılan değerlerin, işletme etiğine uymaması durumunda, elemanın kalıcı olamayacağını kavratmak
2   İş hayatına atılmaya hazırlanan bireyin en başından doğru tercihler yaparak verimli bir iş hayatı geçirmesini sağlamak
3   Kriz yönetmekle krizi yaşamak arasındaki farkı kavratarak, işletmelerde tercih edilen eleman olmasını sağlamak
4   Özgeçmiş hazırlamanın temel kavramlarını tanıtmak
5   Geçmişi ve kültürü olan firmaların yöneticilerden çok lider arayışında olduklarını anlatarak öğrencilerin kendilerini bu yolda geliştirmelerini sağlamak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş (dersin tanıtımı ve amacı)
2 İşletmelerin tercih ettiği çalışan mı olmalısınız Doğru olduğuna inandığınız siz mi
3 İşletmelerde insan ilişkilerini yönetmek ve yönlendirmek nasıl olur
4 Kendini nasıl keşfedersin
5 İşletmelerde kriz nasıl yönetilir
6 Özgeçmiş nasıl hazırlanmalıdır
7 Ara sınav
8 Takım elemanı olmak mı Yönetici olmak mı
9 Lider olmak mı Yönetici olmak mı
10 İş körü olmaktan nasıl kurtulunur
11 Vizyon geliştirmek ne demek Nasıl olur
12 İş ilanlarındaki analitik düşünmek demekle kastedilen nedir
13 İşletmelerde farkındalık yaratmak nasıl olur
14 Ödev Sunumları 1
15 Ödev Sunumları 2
16 Final sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Bingöl D (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım-Yayım-Dağıtım A.Ş.
2. Aytaç, S, 1997, Çalışma Yaşamında Kariyer: Yönetimi, Planlaması, Geliştirilmesi Sorunları, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 327 s.
3. Erdogmus, N, 2003, Kariyer Geliştirme: Kuram ve Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 272s.
4. Koontz H, G Donnell C and Weihrich H, 1986, Essentials of Management, 4th Ed.
Mcgraw-Hill Book Company, 564 p

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Güncel hayattan örneklerle uygulama esaslı öğrenme ve öğretme yöntemleri kullanılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize (%20) + Ödev/Proje (%30) + Final (%50)

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1- Kendi ihtiyacı nedeniyle bu dersi seçenleri diğer öğrencilere karşı heveslendirici olarak kullanmak.
2- Bu dersi seçmiş olmanın seçenlere kazandıracaklarını vurgulamak
3- Dersin aktif biçimde işlenmesine katılmak

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Umman BOZTUĞ uboztug@hotmail.com, umman.boztug@gidi.it

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dersin işlendiği gün ve saatler (ilan edilecektir)

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Öğrenci Sunumları 2 1 2
Proje Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 67

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15
ÖK.24
ÖK.3434
ÖK.44
ÖK.5343