DERS ADI

: İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞR.GÖR. UMMAN ALİM BOZTUĞ

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği

Dersin Amacı

İşletmelerde, ekipmanların, verimliliği arttırıcı yönde kullanılan tekniklerin, maliyeti düşürmek ve karı arttırmak amaçlı yapılan çalışmaların, aynı zamanda çalışanların performanslarının numerik olarak ölçülebilir hale getirilmesini sağlamak. Bu sayede eldeki kaynaklarla en fazla verimliliği ve üretkenliği sağlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İşletmelerde performans ölçümünün önemini tanıtabilme
2   Performans ölçümünde kullanılabilecek istatistiksel teknikleri tanıtabilme
3   İşletmelerde kaynak kullanım esaslerını yorumlayabilme
4   Sözel değerleri sayısal hale dönüştürebilme
5   Minitab paket program kullanabilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş (dersin tanıtımı ve amacı)
2 İşletmelerde performans ölçümünün amacı ve önemi
3 İşletmelerde kaynak kullanım esasları
4 Performans ölçümünde istatistiksel metodlar neden kullanılmalıdır
5 Performans ölçümünde kullanılan araç ve yöntemler
6 Sözel değerleri sayısal hale nasıl dönüştürebiliriz
7 Ara sınav
8 İstatistiğe giriş
9 Performans ölçümünde kullanılabilecek istatistiksel teknikler 1
10 Performans ölçümünde kullanılabilecek istatistiksel teknikler 2
11 Performans ölçümünde kullanılabilecek istatistiksel teknikler 3
12 Minitab kullanımı 1
13 Minitab kullanımı 2
14 Proje sunumu grup 1
15 Proje sunumu grup 2
16 Final Sınavı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1. Tonchia S.; Quagini L. (2010), Performance Measurement Linking Balanced Scorecard to Business Intelligence, Springer, Heildernerg, Germany.
2. Akal, Z. (2005) İsletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Çok Yönlü Performans Göstergeleri. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No:473.
3. Büyükkılıç, D. (2008) Verimlilik Ve Toplam Faktör Verimliliği El Kitabı, Mpm Yayını, No:699, Ankara.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Günümüzde faaliyet gösteren firmalardan veriler kullanılmak sureti ile uygulama esaslı teknikler kullanılacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Vize (%20) + Odev/Proje (%30) + Final (%50)+Bütünleme

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalara aktif olarak katılmaları beklenmektedir.
2. Öğrencilerin derse zamanında gelmeleri beklenmektedir.
3. Kendi ihtiyacı nedeniyle bu dersi seçenleri diğer öğrencilere karşı heveslendirici olarak kullanmak.
4. Bu dersi seçmiş olmanın seçenlere kazandıracaklarını vurgulamak
5. Dersin aktif biçimde işlenmesine katılmak

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Umman BOZTUĞ uboztug@hotmail.com, umman.boztug@gidi.it

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Dersin işlendiği gün ve saatler (ilan edilecektir)

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Öğrenci Sunumları 2 2 4
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Proje Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 89

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.143
ÖK.243
ÖK.33
ÖK.44
ÖK.543