DERS ADI

: SEYİR MÜHENDİSLİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

PROF.DR. SELÇUK NAS

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği

Dersin Amacı

Dersi başarı ile bitiren öğrenciler, seyir mühendisliği konuları ve tasarımları ile ilgili bilgi ve beceri kazanmalıdır

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Gemi manevra alanları ile ilgili uluslararası tasarım prensipleri ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak
2   Gemi mavera prensipleri ve limitleri hakkında bilgi sahibi olmak
3   Seyir mühendisliği tasarım prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak
4   Denizde manevra emniyetini kavramak
5   Manevra alanı tasarımı hakkında beceri sahibi olmak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Gemi-Liman etkileşimi, Su yollarında ve gemi manevra sahalarında uluslararası standartlar ve prensipler,
2 Gemi ölçüleri, Gemilerin manevra özellikleri ve limitleri.
3 Meteorolojik koşular ve gemi üzerine etkileri
4 Gemi hareket bileşenleri
5 Liman manevraları özellikleri (ROT, Squat)
6 Kanal, Kanal Derinliği ve Kanal Genişliği,
7 Manevra sahası tasarım prensipleri (mesafe ve derinlikler)
8 Ara Sınav
9 Basen ve yanaşma yeri tasarımları
10 Bağlama Düzenleri
11 Babalar ve Usturmaçalar
12 Römorkör tipleri ve etkileri
13 Petrol terminalleri
14 Ödev sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

BSI (2000), BS 6349-1. Maritime Structures, Part 1: Code of Practice for General Criteria. British Standards Institution, London.

Bruun, P. (1981) Port Engineering. Gulf Publishing Company. Houston.

Department of The Navy Naval Facilities Engineering Command (1984) Harbour Design Manual Alexandria, VA.

DLH (2007) Kıyı Yapıları ve Limanlar Planlama ve Tasarım Teknik Esasları. T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar, Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü. Yüksel Proje. Ankara.

Gucma, S. (1994) Application of Computer Simulation Methods of Ship Movements to Waterway Designing Permanent International Association of Navigation Congress (PIANC). Section II. Maritime Ports and Seaways (For Commercial, Fishery and Pleasure Navigation), Subject 3, Design and Construction of Port Facilities and Structures.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Literatür tarama, sunumlar, vaka çalışmaları, bilgisayar destekli öğrenim

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Gemi manevra alanalrı ve su yolları hakkında lisans düzeyinde bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olma, araştırma, inceleme, yorumlama, sözlü ve yazılı ifade, buluşçuluk, yaratıcılık ve girişimcilik becerileri ve yetkinlikleri değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrenciler dersin % 70 ine katılmak zorundadır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

0 232 301 88 03
0 532 331 51 31
snas@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 10 00 12 00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 2 28
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 10 10
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.13433323
ÖK.23433224
ÖK.32322323
ÖK.43344323
ÖK.53333323