DERS ADI

: KALİTE YÖNETİMİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

ÖĞR.GÖR. SERİM ELİF ÖZARI

Dersi Alan Birimler

Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği (İ.Ö)
Jeofizik Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Maden Mühendisliği (İ.Ö)
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Makina Mühendisliği (İ.Ö)
Jeoloji Mühendisliği

Dersin Amacı

Dersin amacı bir kalite yönetim sisteminin kurulmasında, temel aşamaları belirlemeyi, temel yaklaşım ve alt yapıları oluşturmayı, uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasıyla, kurumu kalitenin sağlanması ile ilgili amaçlara götürebilmeyi öngören bilgi alt yapısını oluşturmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler Kalite Yönetim Sistemlerini tanımak, kurmak, işletmek, etkinliğini ölçmek ve izlemek ve geliştirmek konusunda bilgiye ve uygulama yeteneğine sahibi olabilecek;
2   Öğrenciler maliyet, çevre, sürdürebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal sorunlar gibi koşullar altında bir kalite yönetim sistemini tasarımı yapma, geliştirme, uygulama ve iyileştirme becerisi, kazanabilecek;
3   Öğrenciler Kalite Yönetimi içinde yer alan iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve uygun yöntem ve teknikleri kullanarak, aksaklıkları giderme, problemleri çözme ve etkinliği arttırma becerisi kazanabilecek;
4   Öğrenciler bir Kalite Yönetim Sistemi kurma ve geliştirme aşamalarında kaynakları verimli kullanmanın önemini fark edebilecek ve etkin proje yönetme becerisi konusunda görüş edinebilecek
5   Öğrenciler edindikleri bilgilerle benzer bir yönetim standardını / modelini okuma, anlama ve hayata geçirme konusunda bilinçlenebilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kalite Yönetimine genel bakış Toplam Kalite Yönetimi - Kalite Yönetim İlkeleri PUKO döngüsü
2 Dünya üzerinde yoğun olarak kullanılan KY Sistemleri (ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; EFQM)
3 KY Sistemlerinin Planlanması Kalite Politikası, Stratejileri, Hedefleri (SMART)
4 KY Sistemlerinin Planlanması Stratejik Planlama SWOT analizi
5 KY Sistemlerinin Planlanması Süreçlerin Tasarlanması ve Dokümantasyonu
6 Kurumun iç ve dış paydaşları ile iletişimi Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kaynakların kullanımı
7 Kurumun iç ve dış paydaşları ile iletişimi Çalışanlar Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi İletişim - Eğitim
8 Kurumun iç ve dış paydaşları ile iletişimi Müşteri ve tedarikçi ilişkileri
9 Ara sınav
10 Sistem etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Veri toplama ve değerlendirme yöntem ve teknikleri
11 Sistem etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Problemleri ve iyileştirmeye açık alanları belirleme, önceliklendirme ve kök nedenleri belirlenme teknikleri
12 Sistem etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Problem çözme teknikleri
13 Sistem etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi Problem çözme teknikleri
14 Sistem etkinliğinin iyileştirilmesi Sürekli İyileştirme Kalite Çemberleri Kaizen yaklaşımı

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemleri Şartlar
ISO 9004: 2004 Kalite Yönetim Sistemleri Performansı İyileştirmek İçin Rehber
ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı
EFQM : 2011 Mükemmellik Modeli

Yardımcı kaynaklar:
M. İmai; Kaizen, Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı; Kalder, 1999 ISBN: 9759850265
N. Çalık; Yönetimde Problem Çözme Teknikleri; Nobel, 2003; ISBN: 9789755915050
Ş.E.Çomaklı; Geleceği Planlamada Stratejik Yönetim; A-C, 2007; ISBN:9789757019367

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders / Vaka Çalışması / Ödev/ İlgili kitap, makale ve yayınlardan okumalar

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Elif Özarı Endüstri Mühendisi elif@arindanismanlik.com

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 1 13
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 2 15 30
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15
ÖK.24
ÖK.34
ÖK.42
ÖK.52