DERS ADI

: NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ETE 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

Mühendislik Fakültesi

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere nanoteknolojinin tanımı, tarihçesi, nanomalzemeler, katı-hal bilimi, nanomalzemelerin iletkenlik, yarıiletkenlik ve dielektrik özelliklerini, ölçülen özelliklerin metotlarını konularını öğretmek ve disiplinlerarası ekip oluşturarak proje çalışması yapmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Nanoteknolojinin tanımı, nanomalzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi konularını öğrenebilmek
2   Katı-hal bilimi, malzemelerin iletkenlik, yarıiletkenlik ve dielektrik özelliklerini anlayabilmek,
3   Nanoteknolojik teknikler kullanılarak üretilen nanomalzemelerin özelliklerin saptamada kullanılan karakterizasyon metotları hakkında bilgi sahibi olabilmek,
4   Farklı bölümlerden disiplinlerarası ekip oluşturarak nanomalzemelerinin özelliklerini tespit etmek ve uygulamalı olarak proje çalışması yapabilmek,
5   Konularla ilgili nanoteknolojik gerekli bilgilere ulaşarak, çözümleyebilmek, doğrulayabilmek, rapor hazırlayabilmek ve sunum yapabilmek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Nanomalzemeler
2 Nanoteknolojinin tarihçesi
3 Katıhal fiziği
4 Enerji bandları ve özellikleri
5 Nanoteknolojik prosesler
6 Nanoteknolojik yapısal karakterizasyon
7 Birinci Ara Sınav
8 Nanoteknolojik morfolojik karakterizasyon
9 Proje sunumları (Ekip 1)
10 Proje sunumları (Ekip 2)
11 Proje sunumları (Ekip 3)
12 Proje sunumları (Ekip 4)
13 Proje sunumları (Ekip 5)
14 Proje sunumları (Ekip 6)

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Introduction to nanotechnology, C.P. Poole and F.J. Owens, John Wiley & Sons, Inc., Publication, USA, 2003.
Yardımcı kaynaklar: Nanoscience, Engineering and Technology, W.A. Goddard, D.W. Brenner, S.E. Lyshevski and G.J. Iafrate, CRR Press, USA, 2003.
Referanslar:
Diğer ders materyalleri: Handbook of Nanotechnology, . Bhushan, Spinger-Verlag, Berlin, Germany, 2004.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Proje+Ara+Final sınavları

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yarıyıl içinde 2 vize sınavı yapılacak ve gerekirse ödev verilecek.

Değerlendirme Kriteri

Vize ve sınav sorularının, bölümümüzün hangi öğrenme çıktısına( çıktılarına) karşılık geldiği sınav kağıtlarında belirtilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derse devam önemli ve devam %70 den az olmamalı

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Ofis Tel:0232 301 74 59
Mail: erdal.celik@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı: 8.30-10.30
Cuma : 14.00-13.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 2 28
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 1 10
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Sunum Hazırlama 1 5 5
Vize Sınavı 1 1 1
Final Sınavı 1 1,5 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 86

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1455455
ÖK.25534
ÖK.355434
ÖK.455555555
ÖK.535555555