DERECE PROGRAMLARI

: Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında 1999-2000 eğitim öğretim yılından beri yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek lisans/ master

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına başvuru için;
-Lisans Diplomasına sahip veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmak,
-ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olmak,

Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
Adaylar öncelik belirterek başvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleştirilirler. Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday başvurduğu programa (öncelikli tercihi dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci Yönetim Kurulunca kontenjan belirlenmiş ise ilan edilen tarihlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Öğrencinin bir başka anabilim dalı/üniversitenin lisansüstü programında kayıtlı iken alıp başarılı olduğu dersler karşılığında kayıtlı olduğu programa ait derslerden muafiyet talepleri Dokuz Eylül Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesi hükümlerine göre Anabilim Dalı Başkanlığı görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Bir yarıyıl için öğrenci iş yükü 30 AKTS, tezli yüksek lisans programının tamamlanabilmesi için gerekli toplam iş yükü 120 AKTS'dir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olması gerekir. Seminer, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersleri başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı Türkçe öğretmenlerinin alanlarında uzmanlaşmalarını, güncel gelişmeleri izlemelerini sağlamak, akademik bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Türkçe eğitimi alanında yaşanan güncel tartışmaları, gelişmeleri, ders kitabı ve uygulama araç-gereçlerindeki yenilikleri takip edip kavrayabilecek kuramsal ve akademik bilgilere sahip olabilme.
2   Öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirebilecek, dili etkili ve doğru kullanmalarını sağlayacak, bu konuda onlara örnek olabilecek bilgi düzeyine ve yeterliliğine sahip olma.
3   Türk dilinin yapısı, zenginliği ve tarihi gelişimi hakkında yeterli akademik donanımı elde etme.
4   Türkçe düşünerek, düşüncesini geliştiren ve çevresine de Türkçe düşünme becerisini kazandırmaya yetkin olma.
5   Türk ve dünya edebiyatının tarihsel süreç içindeki yerini metinler aracılığıyla kavrayıp bu ürünleri mesleki yaşamlarında kullanabilme.
6   Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini bilerek Türkçeyi tanıtabilecek ve öğretebilecek yeterliliğe sahip olmak.
7   Bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup bilimsel etik kurallarını benimseme.
8   Dilin doğası, dil kültür ilişkisi ve dilin yapısı hakkında akademik bilgi sahibi olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRE 5065 ESKİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5005 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 TRE 5025 METİNLERLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 TRE 5005 ÇAĞDAŞ TÜRK NESRİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 TRE 5041 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 TRE 5043 BATI EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 TRE 5001 DİL BİLİM VE TÜRKÇE SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 TRE 5053 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA AKIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 TRE 5055 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE NİTEL UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 TRE 5057 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE NİCEL UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 TRE 5059 DİLBİLİM VE TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 11 TRE 5061 ÇOCUKLARDA DİL GELİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 TRE 5045 İLETİŞİM VE DİLLER SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 5000 TEMEL DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 TRE 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 5008 TÜRK DİLİNİN YAPISI II- SÖZDİZİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 TRE 5032 ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 TRE 5034 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL KULLANIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 4 TRE 5036 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜK VE TERMİNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 TRE 5040 OSMANLICA VE KLASİK EDEBİYAT EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 6 TRE 5052 OKUMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 TRE 5044 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 TRE 5046 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 TRE 5002 DİLBİLİM VE TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 TRE 5050 TÜRK DİLİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 TRE 5042 DİVAN ŞİİRİNDE METAFOR SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TRE 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 TRE 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 5198 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 TRE 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 27
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://egitimbilimleri.deu.edu.tr/ogrenci/ adresinden lisansüstü eğitim eve öğretim yönetmeliğini inceleyiniz.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. İ. Seçkin Aydın
seckin.aydin@deu.edu.tr