DERECE PROGRAMLARI

: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı 1998 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmak için eğitim fakültelerinin herhangi bir bölümünde lisans diplomasına sahip olmak ya da bir eğitim kurumunda öğretmen, uzman, yönetici ya da müfettiş olarak çalışıyor olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir
Öğrenci 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.
Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Başarısız olma halinde üç ay içinde bitirme sınavı aynı jüri ile tekrarlanır.
Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Psikolojik danışma ve rehberlik programları geliştirme ve uygulama
2   Türkçe ve İngilizceyi, istatistik ve bilgisayar uygulamalarını, bilimsel araştırma planlayıp yürütebilme ile ilişkili olarak kullanabilme
3   Farklı üstünlüğü ve yetersizliği olan bireyleri ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
4   Davranış bozukluğu gösteren çocuk ve yetişkinler ile kişilik bozukluğu gösteren yetişkinlere ait tanı kriterleri ile onları ayırt edebilme, destek olma ve sağaltım için sevk edebilme
5   Grupla ve bireysel psikolojik danışma oturumlarını planlayabilme, iletişim becerilerini (sözlü ve sözsüz) ve psikolojik danışma becerilerini doğru kullanabilme ve uygulayabilme
6   Eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini planlayabilme ve uygulayabilme
7   Ailelere, okul çalışanlarına ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışma ve rehberlik ile konsültasyon çalışmaları planlayabilme ve uygulayabilme
8   Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
9   Gelişim alanlarını, kuramlarını, dönemlerini ve uyum problemlerini, davranışın sosyal ve felsefi temellerini, öğrenme, öğretim ile yönetim kavram ve ilkelerini psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına aktarabilme
10   Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında mesleki etik kuralları ve psikolojik danışma ve rehberlik kuramlarını kullanabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen olarak ve Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, adalet, sağlık, emniyet ve askeriye kurumlarında da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 9 zorunlu ve 22 seçmeli dersten oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 14 tanesi Güz yarıyılında, 8 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 22 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 67/156 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5539 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 PDR 5585 OKULLARDA ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 PDR 5583 EĞİTİM ORTAMI VE İLETİŞİM SÜREÇLERİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5511 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ VE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 2 PDR 5535 OKUL DANIŞMANLIĞINDA KRİZ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 AED 5527 YAS DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 PDR 5547 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 PDR 5587 YAŞAM DÖNEMLERİNDE UYUM PROBLEMLERİ VE BAŞA ÇIKMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 6 PDR 5555 BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 7 PDR 5557 SUÇLULARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 8
G 8 PDR 5559 OKUL TEMELLİ ÖNLEYİCİ REHBERLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 9 PDR 5561 PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE TESTLERLE DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
G 10 PDR 5553 PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PDR 5548 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ZORUNLU 2 0 0 7
B 2 PDR 5546 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 7
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PDR 5508 İLKÖĞRETİMDE EBEVEYN VE ÇOCUK DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 PDR 5510 SOSYAL SÜREÇLER VE DAVRANIŞ ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 PDR 5538 EĞİTİMDE ÇOKLU ZEKA KURAMI VE ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 PDR 5550 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI,YAKLAŞIMLAR,YÖNTEMLER ,TEKNİKLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 PDR 5562 YAKIN İLİŞKİLER VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 PDR 5554 YAŞLILIK DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 PDR 5556 KARİYER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 PDR 5558 AİLE DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 PDR 5560 PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR-BİLİŞSEL TERAPİ VE UYGULAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 PDR 5552 GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAM VE UYGULAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5530 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 10
G 2 PDR 5565 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE POZİTİF PSİKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 PDR 5563 PSİKOLOJİK DANIŞMADA MESLEK ETİĞİ VE DEĞERLER ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PDR 5567 ÖĞRENMENİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 PDR 5569 REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 PDR 5571 YARDIM ETME SANATI (CARKHUFF'UN YARDIM ETME MODELİ) SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 PDR 5581 OKUL ÖNCESİNDE REHBERLİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 PDR 5577 AKADEMİK YAZIM VE SUNUM BECERİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 PDR 5579 YAŞAM BOYU GELİŞİMSEL REHBERLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 PDR 5573 SINIF İÇİ DAVRANIŞ SORUNLARINI ÖNLEME ETKİNLİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulamaların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir
Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
Web Sayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Ali AKSU,
ali.aksu@deu.edu.tr