DERECE PROGRAMLARI

: Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Temel Program Kazanımları

1   Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını ve ilkelerini kavrayabilme
2   Yönetim biliminin tarihçesi, gelişimi hakkında bilgilenebilme, eğitim örgütü yönetimi ve özelliklerini öğrenebilme.
3   Yöneticilerin rollerini ve yönetsel yeteneklerini öğrenebilme.
4   Okul liderliğinin temellerini bilme.
5   Denetimin ne olduğunu, eğitim denetimi ilkeleri ile beceri ve yetenekleri hakkında bilgi sahibi olma.
6   Okul müdürlerinin rolleri ve sorumluluklarının farkına varma.
7   Okullarda personel yönetimi ve rol ve sorumluluklarının farkına varma.
8   Okul programıyla ilgili olarak; ailelerden, yöneticilerden, müfettişlerden ve öğretmenlerden beklentiler hakkında bilgi edinebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Üst Derece Programlarına Geçiş

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 5801 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA ZORUNLU 3 0 0 7
G 2 EBE 5839 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 5803 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ VE İNSAN İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 EBE 5809 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 EYD 5807 OKUL YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 EYD 5805 KÜRESELLEŞME, İNOVASYON VE EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 8
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 5896 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 EYD 5802 EĞİTİM DENETİMİ ZORUNLU 3 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 5804 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 EYD 5806 EĞİTİM PROGRAMLARI, ÖĞRETİM VE DENETİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 3 EYD 5808 TÜRKİYE'NİN EĞİTİM SORUNLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 EYD 5816 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 EYD 5812 EĞİTİMDE LİDERLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 EYD 5814 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 EYD 5810 OKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM SÜREÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 5899 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 5899 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)