DERS ADI

: YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ÇINAR EMİNE YENİ

Dersi Alan Birimler

Gemi İnşaatı Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans
Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans
Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans
Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans
Kıyı Bölge Yönetimi Yüksek Lisans
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders, yüksek lisans öğrencilerinin araştırma sürecinin alt bileşenlerini tanımasını, danışmanları ile akademik deneyimleri paylaşmasını ve akademik etik davranışları uygulamasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bir tezde bulunması gereken genel özellikleri tanıma.
2   Akademik düşünme becerilerini içselleştirme ve bilim etiğini kavrayabilme.
3   Bilimsel yöntemi ve araştırma sürecini kendi sözleriyle açıklama.
4   Konusuyla ilgili bilimsel ve akademik çalışmaları izleme.
5   Yaptığı araştırmaya dayalı bir bilimsel rapor veya makaleyi istenilen formatta hazırlama.
6   Gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak paydaşlarla paylaşma.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
2 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
3 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
4 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
5 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
6 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
7 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
8 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
9 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
10 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
11 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
12 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
13 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
14 Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Çalışma konusuna göre belirlenecek kitap, makale ve diğer yayınlar.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Araştırma ve Uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Araştırma ve Uygulama

Değerlendirme Kriteri

Öğrenciler başarılı bir proje yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 5 14 70
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 70

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.155454445444
ÖK.244433354555
ÖK.344445344353
ÖK.435344443533
ÖK.555543434433
ÖK.644443334453