DERS ADI

: YÜKSEK LİSANS SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FAİK ERDENİZ ÖZEL

Dersi Alan Birimler

Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans
Kıyı Bölge Yönetimi Yüksek Lisans
Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans
Gemi İnşaatı Yüksek Lisans
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans
Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans
Deniz Kimyası Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı akademik danışmanı ile birlikte deniz bilimleri üzerine seçtiği bir konu hakkında bağımsız, bilimsel ve etik bir çalışma yapabilmesini sağlamak ve bu amaçla çalışma ile ilgili kaynak tarama, çözümleme, değerlendirme, raporlama ve sunum bileşenlerini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Verilen veya seçilen bir konuda kaynak taraması yapabilme.
2   Bir bilimsel çalışma sırasında uyulması gereken etik kuralları uygulayabilme.
3   Uygun bilimsel yöntemlerle veriyi analiz edebilme ve değerlendirebilme.
4   Elde ettiği bulguları yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
5   Sonuçları değerlendiren bilimsel bir rapor hazırlayabilme ve bunu bir topluluk önünde emin ve yetkin biçimde sunabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Seminer konusunun belirlenmesi
2 Literatür araştırması
3 Literatür araştırması
4 Literatür araştırması
5 Verilerin toplanması ve analizi
6 Verilerin toplanması ve analizi
7 Verilerin toplanması ve analizi
8 Verilerin toplanması ve analizi
9 Analiz ve sonuçların değerlendirilmesi
10 Analiz ve sonuçların değerlendirilmesi
11 Rapor hazırlama
12 Rapor hazırlama
13 Sunum
14 Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Seminer konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Uygulama

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Sözlü Sunum

Değerlendirme Kriteri

Öğrenciler başarılı bir proje yapabilmek için dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Örnek olay çalışması 13 5 65
Final Sınavı 1 6 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 71

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.154534443535
ÖK.244443554333
ÖK.335544435544
ÖK.444553555433
ÖK.535443553453