DERS ADI

: DENİZ BİLİMLERİNE GİRİŞ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN 5001 DENİZ BİLİMLERİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FERAH KOÇAK

Dersi Alan Birimler

Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans
Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans
Deniz Kimyası Yüksek Lisans
Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilerin, denizel ekosistemde meydana gelen temel olayları kavrayabilmesi, çok disiplinli çalışmalarda bu dersten öğrendikleri bilgileri sistem içinde yorumlayarak neden ve sonuç ilişkisi kurabilmesi yanında, okyanus dipleri, okyanus akıntıları, dalgalar, denizel kommuniteler ve denizel kaynaklar, deniz suyu özellikleri ve bunların birbirleri ile ilgili etkileşimlerini yorumlayabilmektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Denizel çevrenin jeolojik özellikleri, dünyanın yapısı ve plaka tektoniği, kıtasal kenar, derin okyanus dipleri ve sedimentleri sınıflandırabilmek, güncel ekipmanlar kullanılarak elde edilen bu bilgiyi yorumlayabilmek ve farklı disiplinlerle yapılan çalışmalarda kullanabilmek
2   Deniz suyunun fiziksel özellikleri, okyanus akıntıları, dalgalar, med-cezir olayı ve oluşumlarını kavrayabilmek ve farklı disiplinlerle yapılan çalışmalara bilgileri entegre ederek yorum yapabilmek
3   Deniz suyunun kimyasal özelliklerini tanımlayan değişkenleri, bu değişkenlere etki eden faktörleri ve deniz ekosistemine yaptığı etkileri yorumlayabilmek, çözüm önerileri sunabilmek
4   Farklı disiplinlerin yer aldığı birleştirilmiş çalışmaları programlayabilmek, insiyatif kullanarak sorunların çözümünde yaratıcı olabilmek
5   Denizel çevrenin biyolojik özellikleri, denizel kommuniteler, denizel organizmalar arasındaki ilişkiler, canlı deniz kaynakları, kaynakların sürdürülebilir kullanımı, iklimsel değişimler ve kirliliğin çevreye olan etkilerini yorumlayabilmek, sorunların çözümünde alternatif öneriler sunabilmek
6   Ekoloji, biyoloji, jeoloji, fiziksel ve kimyasal oşinografi gibi farklı çalışma alanları hakkında yorum yapabilmek ve alanlar arasında bağlantı kurabilmek
7   Bilimsel araştırmalarda sorumluluk üstlenerek yaratıcı olabilmek
8   Deniz ekosistemi ile ilgili araştırmalarda bireysel çalışma yapabilmek ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olabilmek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Dünyanın yapısı ve plaka tektoniği
2 Kıtasal kenar ve okyanus basenleri
3 Sediment tipleri ve özellikleri
4 Besin Elementleri
5 Klorürün kaynağı ve denizi kirleten faktörler
6 ARA SINAV
7 Okyanusların fiziksel özellikleri
8 Akıntılar ve Dalgalar
9 Tsunami ve su seviyesindeki değişimler
10 Dönem ödevi sunumu
11 Birincil üretim ve plankton
12 Denizel kommuniteler
13 Denizel kaynaklar
14 Farklı disiplinlerde kullanılan ekipmanların tanıtımı ve çalışma prensipleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Garrison T.,2001. Oceanography, USA, Brooks/Cole, 552 pp

Yardımcı kaynaklar:
Nybakken, J.W.,1988. Marine Biology, An Ecological Approach, USA Harper and Row, 513pp.
Cognetti, G and Cognetti G.,1992. Inquinamenti e Protezione Del Mare, Calderini, Bologno, 318pp.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik Ders ve Ödev

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + ODV * 0.20 +YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 +ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Öğrencinin derse % 70 oranında katılımı sağlanmadığı takdirde final sınavı değerlendirilmeyecektir.

Değerlendirme Kriteri

ARA SINAV (%30) ÖÇ 1, ÖÇ 2
ÖDEV (%20) ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 3
FİNAL SINAVI (%50) ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 4, ÖÇ.5, ÖÇ. 6, ÖÇ. 7, ÖÇ. 8

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

ferah.kocak@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 12 4 48
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Ödev Hazırlama 1 25 25
Kitap Okuma 5 4 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.145534455444
ÖK.244544455444
ÖK.345554455454
ÖK.435545455444
ÖK.544534455444
ÖK.645544455444
ÖK.745544455444
ÖK.854544455444