DERS ADI

: BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBE 5555 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AHMET HAKAN ONUR

Dersi Alan Birimler

Restorasyon Yüksek Lisans
Hidrolik - Hidroloji ve Su Kaynakları Yüksek Lisans
Ulaştırma Yüksek Lisans
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans
Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans
Biyokimya Yüksek Lisans
Kimya Bütünleşik Doktora
Mekanik Bütünleşik Doktora
Kimya Yüksek Lisans
Uygulamalı Jeoloji Yüksek Lisans
Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans
Kıyı Bölge Yönetimi Yüksek Lisans
Lojistik Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans
Biyoteknoloji Yüksek Lisans
Kentsel Koruma Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans
İleri Biyomedikal Teknolojiler Sanayi Ortak Bütünleşik Doktora
Mekatronik Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Şehir ve Bölge Planlama Bütünleşik Doktora
Yapı Yüksek Lisans
Ekonomik Jeoloji Yüksek Lisans
Kentsel Koruma Planlaması Yüksek Lisans
Cevher Hazırlama Bütünleşik Doktora
Ulaştırma Bütünleşik Doktora
Yapı Malzemesi Bütünleşik Doktora
Maden İşletme Bütünleşik Doktora
Maden İşletme Yüksek Lisans
Mekanik Yüksek Lisans
Kentsel Tasarım Yüksek Lisans
Nanobilim ve Nanomühendislik Yüksek Lisans
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Termodinamik Yüksek Lisans
Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans
Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans
Çevresel Yer Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Yüksek Lisans
Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
Nanobilim ve Nanomühendislik Bütünleşik Doktora
Konstrüksiyon ve İmalat Yüksek Lisans
Gemi İnşaatı Yüksek Lisans
Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans
Deniz Kimyası Yüksek Lisans
Çevresel Yer Bilimleri Yüksek Lisans
Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans
Hidrolik - Hidroloji ve Su Kaynakları Bütünleşik Doktora
Konstrüksiyon ve İmalat Bütünleşik Doktora
Tekstil Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Cevher Hazırlama Yüksek Lisans
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Yüksek Lisans
Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans
Fizik Yüksek Lisans
Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Yüksek Lisans
Deprem Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Jeotermal Enerji Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans(İ.Ö)
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans
Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği Bütünleşik Doktora
Enerji Bütünleşik Doktora
Yapı Bütünleşik Doktora
Bina Bilgisi Yüksek Lisans
Yapı Bilgisi Yüksek Lisans
Yapı Malzemesi Yüksek Lisans
Deprem Yönetimi Yüksek Lisans
Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans
Enerji Yüksek Lisans
Şehir ve Bölge Planlama Tezsiz Yüksek Lisans
Termodinamik Bütünleşik Doktora
Biyoteknoloji Bütünleşik Doktora

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmanın tanımı, aşamaları, planlama stratejileri, veri toplama kriterleri, sonuçların rapor veya yayına dönüştürülme süreçleri ile bu süreçlerde meslek ve yayın etiğine yönelik yeterliliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilimsel araştırmada kullanılan temel kavramlar ile yöntem ve teknikleri kavrayabilme
2   Bilimsel araştırma sürecindeki aşamaları uygulayabilme
3   Bilimsel rapor ve yayın hazırlayabilme
4   Bilimsel araştırma ve yayın etiğine yönelik bilgi, değerlendirme ve uygulama yeterliliklerin kazanılması

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Bilimin Tanımı ve İşlevi; Bilim ve Bilimsel Araştırma Kavramları
2 Bilimsel Araştırma, Bilimsel Araştırma Çeşitleri
3 Araştırma Problemi, Literatür Taraması, Problemin Yapılandırılması ve Hipotezin Oluşturulması
4 Araştırma Planı Oluşturmak ve Araştırma Deseni
5 Veri Toplama Araçları, Veri Toplama Yönteminin Seçimi, Veri Toplama Aracının Geçerlilik ve Güvenilirliğini Belirleme, Araştırmanın Uygulanması ve/veya Örneklemi
6 Veri Toplama Araçları, Veri Toplama Yönteminin Seçimi, Veri Toplama Aracının Geçerlilik ve Güvenilirliğini Belirleme, Araştırmanın Uygulanması ve/veya Örneklemi
7 Ara Sınav ve/veya Ödev Sunumu
8 Araştırma Önerisi Hazırlama,
9 Etik, Yayın Etiği, Etik Dışı Davranışlar, Türkiye ve Dünyadan Etik İhlal Örnekleri
10 Veri Toplama ve Değerlendirme
11 Veri Toplama ve Değerlendirme
12 Araştırma Raporu Yazma
13 Ödev Sunumları ve Genel Değerlendirme
14 Ödev Sunumları ve Genel Değerlendirme

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Kaynak Kitap:
- Kumar, R. (2011). Research Methodology: A step-by-step approach, Singapore, SAGE Publ.
- Judd, C. M., Smith, E. R., & Kidder, L. H. (1991). Research methods in social relations. Holt, Rinehart and Winston.
- Johnson, B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Singapore, SAGE Publ.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Pegem Akademi.
- Stern, J.E., Elliott D. (1997). The ethics of scientific research: A guidebook for course development. University Press of New England

Referans Kitap:
- Özdamar, K. (2013). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nisan Kitabevi.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Sunum tekniği, beyin fırtınası, öğrenci katılımlı tartışma, ödev,

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PRJ PROJE
2 ARS ARASINAV
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Ödev Hazırlama 1 10 10
Sunum Hazırlama 1 10 10
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
Proje Ödevi 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.1123451
ÖK.2
ÖK.3
ÖK.4