DERS ADI

: DENİZ ORTAMINDA ORGANİK KİRLETİCİLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5021 DENİZ ORTAMINDA ORGANİK KİRLETİCİLER SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR İDİL PAZI

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin kalıcı organik kirleticiler, PCB ler, petrol hidrokarbonları, poliaromatik hidrokarbonlar ve organometalik bileşiklerin genel özelliklerini kavraması, deniz ortamına giriş yolları, deniz ekosistemine etkileri, sediment ve biota örneklerinde pestisid ve PCB analizi için kullanılan referans metodlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Kalıcı organik kirleticiler nelerdir öğrenmek
2   Organik kirleticilerin deniz ekosistemine etkisini öğrenmek
3   Learning PAH sources in the sea
4   Sediment ve biyotada organik kirleticilerin ölçüm metodlarının öğrenilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERİN (KOK) TANIMI KOK ların özellikleri Stockhom KOK Sözleşmesi
2 ORGANOKLORLU PESTİSİD BİLEŞİKLERİ Pestisidlerin genel özellikleri Pestisidlerin deniz ortamanına giriş yolları
3 DDT ve Türevleri, Drinler ve BHC Pestisidlerin deniz ekosistemi üzerine etkileri
4 POLİKLORLU BİFENİLLER (PCB) PCB lerin genel özellikleri PCB lerin kaynakları ve denize giriş yolları PCB lerin deniz ekosistemine etkisi
5 PETROL HİDROKARBONLAR Petrolün deniz ortamına giriş yolları Petrol kaynakları
6 PETROL HİDROKARBONLAR Alifatikler ve moleküler oranlar Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) PAH Kaynakları
7 GEMİ VE DENİZ TAŞITLARINDAN KAYNAKLANAN KİRLENME Petrolün deniz ortamında geçirdiği evreler Petrolün deniz ekosistemine etkileri
8 ARA SINAV
9 ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİ Antifouling boyalar Tribütilkalay (TBT) ve etkileri Metil Civa
10 DENİZ ORTAMINDA ORGANİK KİRLETİCİLERİN İZLENMESİ (BIOMONITORING) Biyotada kirletici seviyelerinin belirlenmesi Kirleticilerin deniz ekosistemine etkileri
11 SEDİMENT VE BİOTADA KOK ve PCB LERİN ANALİZ YÖNTEMLERİ Örnekleme, ektrasyon yöntemleri ve aletsel tanımlama Ölçüm cihazlarının tanıtılması
12 TÜRKİYE KIYILARINDA ORGANİK KİRLETİCİLER
13 DÖNEM ÖDEVLERİNİN SUNUMU VE TARTIŞMA
14 DÖNEM ÖDEVLERİNİN SUNUMU VE TARTIŞMA

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Bayona J.M., Albaigés J., 2005. Sources and Fate of Organic Contaminants in the Marine Environment. Hdb Env Chem Vol. 2, Part N (2006): 323 370. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Eljarrat E., Barceló D., 2009. Chlorinated and Brominated Organic Pollutants in Contaminated River Sediments. Hdb Env Chem Vol. 5, Part T (2009): 21 56. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Clark R. B., Marine Pollution. Oxford Press, 5th Edition, New York, 1995, Oxford Press.
Baker J.M., 2001. Oil Polllution. Academic Press. doi:10.1006/rwos.2001.0055

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders; sınıfta sunum ve tartışma biçiminde öğretilir. Tüm sınıf öğrencileri hem derse devam etmek hem de tartışma oturumlarına katılmak zorundadır. Dersin öğretilmesi yanında grup sunumları belirlenir ve öğrenciler grup içinde tartışmalara katılır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + ODV * 0.20 +YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 +ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Derste %75 devam zorunluluğu vardır. Vize, final, ödev ve dönem sonu ödevleri değerlendirmede dikkate alınır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin, her hafta derse ilişkin materyallerin okuyarak derse katılmaları ve sınıf içi tartışmalar katılmaları gereklidir. Sunumlarda veya sınavlarda meydana gelen herhangi bir etik dışı davranış üniversite disiplin ve etik kuralları gereğince değerlendirilir. Derslere % 75 devam zorunluluğu vardır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr.İdil PAZI
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Bakü Bul. No.100 35340 İnciraltı/İZMİR
Tel: 0232 278 55 65/127
e-mail: idil.erden@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı ve Cuma; 10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Ödev Hazırlama 1 40 40
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 159

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.112221253344
ÖK.222322254343
ÖK.311223253234
ÖK.424343433445