DERS ADI

: TÜRKİYE DENİZLERİ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5024 TÜRKİYE DENİZLERİ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR İDİL PAZI

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Dersin amacı; Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadenizde nutrient, organik madde ve birincil üretim dağılımlarını kontrol eden biyojeokimyasal ve fiziksel süreçlerin tanımlanmasıdır. Türkiyeyi çevreleyen denizlerin fizikokimyasal özellikleri detaylı olarak anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Türkiye denizleri oşinografisi ile ilgili temel bilgileri öğrenecek
2   Karadenizdeki biyojeokimyasal özellikleri anlayacak
3   Marmara Denizindeki iki tabakalı deniz ekosistemini öğrenecek
4   Ege Denizi kimyasal oşinografisini öğrenecek
5   Akdenizin fizikokimyasal özelliklerini anlayacak

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türkiye denizlerine genel bakış
2 Karadeniz oşinografisine genel bakış Karadenizde Soğuk Ara Tabaka Suyu oluşum süreçleri
3 Karadeniz oksik, suboksik ve anoksik tabakaları Suboksik tabakanın oluşumu ve kararlılığı Oksik, suboksik ve anoksik tabakalarda oluşan fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler
4 Antropojenik değişimlerin Karadeniz Ekosistemi üzerindeki etkileri Uzun dönemli iklimsel değişimlerin Karadeniz Ekosistemi üzerindeki etkileri
5 Türk Boğazlar Sisteminde (İstanbul ve Çanakkale Boğazları) nutrient akışı
6 Marmara Denizinde iki tabakalı deniz ekosistemi Marmara Denizi kimyasal oşinografisi ve fiziksel proseslerle etkileşimi
7 Ege Denizi kimyasal oşinografisi Ege Denizinde nutrient, organik madde ve birincil üretimin fiziksel proseslerle etkileşimi
8 Ara sınav
9 Akdenizde nutrient, organik madde ve birincil üretim Akdenizde biyojeokimyasal ve fiziksel süreçler
10 Doğu Akdenizde tanımlı su kütleleri Doğu Akdenizin biyokimyasal özellikleri
11 Atmosferle taşınan aerosoller Sahra tozunun denizdeki üretkenliğe etkisi
12 Türkiye denizleri kıyılarında farklı matrislerde kalıcı kirleticilerin dağılımı ve giriş yolları
13 Türkiye denizleri kıyılarında farklı matrislerde biyolojik olarak parçalanabilen kirleticilerin dağılımı ve giriş yolları
14 Dönem ödevlerinin sunumu ve tartışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Besiktepe, S.T., Unluata, U., and Bologa, A.S., 1999. Environmental Degradation of the Black Sea: Challenges and Remedies. NATO Science Series, 2/56. Kluwer Academic Publishers, Dorchrecht, The Netherlands, 393 pp.
Garrrison, T., 2001. Oceanography; An Invitation to Marine Science. Broks/Cole. ISBN 0-534-53082-6.
Ivanov, L. and T. Oguz. 1998. NATO TU-Black Sea project ecosystem modeling as a management tool for the black sea, symposium on scientifi c results. NATO ASI Series. Kluwer Academic Publishers, Dorchrecht, The Netherlands. 2/47. Vol. 1, 377 pp. and Volume 2, 396 pp.
Yılmaz, A. 2002. Türkiye Denizlerinin Biyojeokimyası: Dağılumlar ve Dönüşümler. Turkish J. Eng. Env. Sci. 26 , 219-235.
Libes, S.M., 1992. An Intorduction to Marine Biogeochemistry. John Wiley&Sons Inc., Canada, 715 pp.
Yımaz, A., Tugrul, S., 1998. The effect of cold- and warm-core eddies on the distribution and stoichiometry of dissolved nutrients in the NE Mediterranean. J of Mar Sys 16:253-1268.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders; sınıfta sunum ve tartışma biçiminde öğretilir. Tüm sınıf öğrencileri hem derse devam etmek hem de tartışma oturumlarına katılmak zorundadır. Dersin öğretilmesi yanında grup sunumları belirlenir ve öğrenciler grup içinde tartışmalara katılır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + ODV * 0.20 +YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 +ODV * 0.20 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Derste %75 devam zorunluluğu vardır. Vize, final, ödev ve dönem sonu ödevleri değerlendirmede dikkate alınır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin, her hafta derse ilişkin materyalleri okuyarak derse katılmaları ve sınıf içi tartışmalar katılmaları gereklidir. Sunumlarda veya sınavlarda meydana gelen herhangi bir etik dışı davranış üniversite disiplin ve etik kuralları gereğince değerlendirilir. Derslere % 75 devam zorunluluğu vardır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr.İdil PAZI
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Bakü Bul. No.100 35340 İnciraltı/İZMİR
Tel: 0232 278 55 65/127

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı ve Cuma; 14:00-16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Ödev Hazırlama 1 40 40
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 159

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.122324253334
ÖK.212313353243
ÖK.312213252234
ÖK.412323352343
ÖK.522232352344