DERS ADI

: DENİZEL ORGANİZMALARDA AĞIR METALLERİN BİRİKİMİ VE ETKİLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5022 DENİZEL ORGANİZMALARDA AĞIR METALLERİN BİRİKİMİ VE ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans/Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ESİN SUZER

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Tehlikeli kirleticiler arasında yer alan ağır metaller deniz ortamına şehir ve endüstriyel kaynaklı deşarjlarla ulaşmaktadır. Ağır metallerin suda çözülebilen bileşikleri sucul ekosistemde problemler yaratmakta ve metal kirliliği oluşturmaktadır. Çevredeki kalıcılıkları, yüksek konsantrasyonlardaki toksisiteleri, canlı dokularında birikme eğilimleri ve besin zincirinde biomagnifikasyona uğramaları nedeniyle insanlar için potansiyel tehlike yaratmaktadırlar. Bundan dolayı ağır metallerin sucul ekosistemde izlenmesi ve kontrolü araştırma konusu olmuştur. Bu dersin amacı ağır metallerin canlı bünyesine alınma yolları, biyokimyasal mekanizması ve ağır metallerin besin zincirinin en üstünde olan insana kadar ulaşım yolları; kısaca metallerin canlılar üzerine etkileri hakkında öğrenciyi bilgi sahibi yapmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Metallerin sınıflandırılması ve denizdeki canlılardaki metal türlerini tanımlayabilme
2   Metallerin organizmalarda birikimini etkileyen fizikokimyasal özellikleri anlayabilme
3   Metallerin vücuda alınma yolları, vücuttan atılımı, akümülasyonunu ve besin zincirinde zenginleşmesini kavrayabilme
4   Ağır metallerin canlılar üzerine etkilerini anlayabilme
5   Canlılarda detoksifikasyon sistemlerini tanımlayabilme
6   Kirleticilerin etkilerinin izleme metotlarını anlayabilme
7   Metal ile ilgili analiz sonuçlarını değerlendirebilme, bilimsel olarak yorumlayabilme ve bilimsel yayınlar üretebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 Yaşam ve ağır metaller
3 Metallerin organizmalarda birikimini etkileyen fizikokimyasal özellikler
4 Organizmalarda ağır metaller
5 Ağır metallerin canlılar üzerine etkileri
6 Laboratuar Uygulaması
7 Ara sınav
8 Canlılarda detoksifikasyon sistemleri
9 Ağır metallerin mobilizasyonu ve besin zincirinde zenginleşmesi
10 Ototrof organizmalarda ağır metal seviyeleri
11 Hetetrof organizmalarda ağır metal seviyeleri
12 Tatlı su ve deniz balıklarında ağır metal seviyeleri
13 Kirleticilerin etkilerinin izleme metotları
14 Laboratuar uygulaması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

U. Förstner and G.T.W. Wittmann (Edits), Metal Pollution in The Aquatic Environment. Springer-Verlag Berlin Heidelberg NewYork Tokyo 1983.
Stanley E. Manahan (Edit), Toxicological Chemistry and Biochemistry. Lewis Publishers Boca Raton London NewYork Washington, D.C. 2003.
H. Parlak, Ö. Çakal Arslan, M. Boyacıoğlu ve M. A. Karaaslan, Ekotoksikoloji. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:79, Bornova İzmir, 2009.
R.W. Furness and P.S. Rainbow (Edits), Heavy Metals in The Marine Environment. CRC Pres, Inc. Boca Raton, Florida 2000.
Michael J. Kennish (Edit). Practical Handbook of Estuarine and Marine Pollution. CRC Press, Inc. 1997.
Seçilmiş bazı makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders; sınıfta sunum ve tartışma biçiminde öğretilir. Dersi alan öğrenciler derse ve laboratuar uygulamalarına devam etmek zorundadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + YSS * 0.50
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslere %75 devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak derse gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara katılarak başarılı olmaları gereklidir. Ders kapsamında yapılan laboratuar çalışmalarına katılmalıdır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr Esin SUZER
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
İnciraltı, 35340 İzmir
e-mail: esin.uluturhan@deu.edu.tr
Tel: 278 55 65/114

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 13 1 13
Vize Sınavına Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Ödev Hazırlama 3 7 21
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 5 55
Kitap Okuma 10 5 50
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.113444444333
ÖK.223343434333
ÖK.343435535344
ÖK.443433455444
ÖK.543433555544
ÖK.643555555555
ÖK.755535555555