DERS ADI

: DENİZ ORTAMINDA AĞIR METALLER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5020 DENİZ ORTAMINDA AĞIR METALLER SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR AYNUR KONTAŞ

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Ağır metaller deniz ortamında en sıklıkla çalışılan kirleticilerden biridir. Çevredeki kalıcılıkları, sedimentte birikmeleri, eşik değerin üstünde deniz organizmalarına etkisi ve besin zincirinin en üstünde olan insana kadar ulaşabilmeleri nedeniyle ağır metaller potansiyel olarak tehlike yaratmaktadırlar. Bu dersin amacı metallerin genel özellikleri, kaynakları, cıva, kadmiyum, arsenik, kalay, kurşun, krom, bakır ve çinko gibi metallerin denizdeki döngülerini ve davranışlarını incelemektir. Bunların yanı sıra deniz kimyası öğrencilerine deniz ortamında ağır metaller ve metal ölçme teknikleri ile ilgili en son bilgiler ve uygulamalar da verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Metallerin sınıflandırılması ve deniz ortamındaki metal türlerini tanımlayabilme
2   Deniz ortamında ağır metallerin giriş kaynaklarını anlayabilme
3   Deniz ortamında kirlilik izlemede çalışılan matrisleri ve analiz metodlarını ve metal ölçüm tekniklerini kavrayabilme
4   Deniz ortamındaki ağır metallerin döngülerini ve davranışlarını anlayabilme
5   Metal ile ilgili analiz sonuçlarını değerlendirebilme
6   Analiz sonuçlarını bilimsel olarak yorumlayabilme ve bilimsel yayınlar üretebilme

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş
2 Metallerin Kaynakları
3 Kirlilik değerlendirmesinde deniz ortamında çalışılan matrisler ve metal ölçme teknikleri
4 Cıvanın denizel ortamdaki döngüsü ve davranışı
5 Kadmiyumun denizel ortamdaki döngüsü ve davranışı
6 Laboratuar uygulaması
7 Ara sınav
8 Arseniğin denizel ortamdaki döngüsü ve davranışı
9 Kalayın denizel ortamdaki döngüsü ve davranışı
10 Kurşunun denizel ortamdaki döngüsü ve davranışı
11 Kromun denizel ortamdaki döngüsü ve davranışı
12 Bakırın denizel ortamdaki döngüsü ve davranışı
13 Çinkonun denizel ortamdaki döngüsü ve davranışı
14 Laboratuar uygulaması

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Werner Stumm and James J. Morgan., Aquatic chemistry. John Wiley and Sons Inc. 1981.
Förstner. U. and Wittmann. G.T.W. (Edits), Metal Pollution in The Aquatic Environment. Springer-Verlag Berlin Heidelberg NewYork Tokyo 1983.
Roy Chester. Marine Geohemistry. Chapman and Hall. 1990.
Susan M. Libes., An Introduction to Marine Biogeochemistry. John Wiley and Sons Inc. 1992.
Michael J. Kennish (Edit). Practical Handbook of Estuarine and Marine Pollution. CRC Press, Inc. 1997.
R.W. Furness and P.S. Rainbow (Edits), Heavy Metals in The Marine Environment. CRC Pres, Inc. Boca Raton, Florida 2000.
Stanley E. Manahan (Edit), Toxicological Chemistry and Biochemistry. Lewis Publishers Boca Raton London NewYork Washington, D.C. 2003.
Bu konu ile ilgili seçilmiş makaleler

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders; sınıfta sunum ve tartışma biçiminde öğretilir. Dersi alan öğrenciler derse ve laboratuar uygulamalarına devam etmek zorundadır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + YSS * 0.50
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslere % 75 devam zorunluluğu vardır. Öğrencilerin her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak derse gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara katılmaları gereklidir. Ders kapsamında yapılan laboratuar uygulamalarına katılmalıdır

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç.Dr Aynur KONTAŞ
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
İnciraltı, 35340 İzmir
e-mail: aynur.kontas@deu.edu.tr
Tel: 278 55 65/160

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 13 1 13
Final Sınavına Hazırlık 1 14 14
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 11 5 55
Vize Sınavına Hazırlık 1 8 8
Ödev Hazırlama 2 14 28
Kitap Okuma 10 4 40
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.113444444333
ÖK.223344444333
ÖK.343445535444
ÖK.443445545544
ÖK.543445545544
ÖK.655535555555