DERS ADI

: DENİZEL EKOTOKSİKOLOJİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5019 DENİZEL EKOTOKSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 5

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Deniz ekosisteminin ekotoksikolojisi ve risk değerlendirmesi
Amaçlar
1. Ekotoksikolojide uygun çalışma yöntemini açık soru sorma yeteneği ile geliştirmek.
2. Sucul sistemlerde saha örnekleme tasarımı için yararlı kriterleri sağlamak ve toksisite testleri için deneysel prosedürleri seçmek için.

Hedefler
Bu dersin sonunda öğrenciler:
3. Biyoanalizlerden faydalınalarak ana sorunları aydınlatabilmeli
4. Su ve sedimentlerin ekotoksisitesinde ileri düzey metodların bilgisini kazanabilmeli
5. Sucul ekosistemlerin bütünleşik risk değerlendirmesindeki rolünü anlıyabilmelidirler

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrencilerin deniz ekosisteminin kalitesini bilmesi mümkün olacak
2   Öğrenciler sunulan bir seminer sonrasındaki tartışmalarda bilimsel tartışmalara katılabilecek
3   Bilimsel konularda doğru ve kapsamlı fikirler yazabilecek.
4   Öğrencilerin birçok kimyasal ve toksik bileşikler için tüm toksisite biyoanalizlerini öğrenebilecek
5   Öğrencilerin kirleticilerin biyolojik ve fiziksel süreçleri ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini öğrenebilecek
6   Byoanalizlerin sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak açıkça ifade edebilecek
7   İnsan ve çevre sağlığıyla ilgilenen mezunlar için uygun bir yeterlilik kazanılacak.
8   Tam zamanlı, sözleşmeli veya resmi kurumlarda çalışanlar, toksikolojide bilgilerini geliştirmek isteyenler ya resmi nitelikleri gerektiren ya da geliştirmek niyetinde olanlar.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ekotoksikolojiden sağlanan bilgilerle kimyasal kirleticilerin ekolojik etkilerinin bütünleşik değerlendirmesi
2 Su sistemlerindeki ekotoksikolojik etkilerinExperimental design for the evaluation of Ecotoxicological effects in the aquatic systems.
3 Organizmalarda ekotoksisiteyi kontrol eden faktörler.
4 Toksik maddelerin etkileri: parametreler ve değişkenler. Akut ve kronik tepkiler.
5 Örnekleme metotları: Hangi bölgenin çalışılacağının seçimindeki kriter ve örneklere yaklaşım.
6 Vize sınavi
7 Biyoanalizler. Kimyasal maddelerin ekotoksisitenin evrimindeki yaklaşımlar ve geliştirilen metotlar.
8 Kalite kontrol/kalite güvencesi
9 Endüstriyel atıklara yaklaşım ve yönetim
10 Nehirler ve göllerdeki kirli sedimentlerin yaklaşımı ve yönetimi. Nehir ağızlarındaki tatlı sulardaki kirlenmiş sedimentler
11 Kıyısal kirlenmenin değerlendirmesi ve yönetimi
12 Deniz biyoanalizleri: Biyoakümülasyon. Canlıdaki biyoakümülasyonun değerlendirmesinde biyoanalizler ve metotlar.
13 Deniz biyoanalizleri: Sucul sistemlerin yönetimi ve korunmasında karar verme.
14 Proje.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

BIBLIOGRAPHY
1. BAILEY R.C., NORRIS R.H. & REYNOLDSON T.B. 2004. Bioassessment of freshwater ecosystems. Using the reference condition approach. Kluwer Academic publishers.
2. BURTON G.A. (Ed.) 1992. Sediment toxicity assessment. Lewis Publishers.
3. GREEN R.H. 1979. Sampling design and statistical methods for environmental biologists. Wiley & Sons.
4. HOFFMAN D.J. et al. 1995. Handbook of ecotoxicology. Lewis Publishers.
5. MUDROCH A., et al., 1999. Manual of bioassessment of aquatic sediment quality. Lewis Publishers.
6. RAND G.M. 1995. Fundamentals of Aquatic Toxicology. Taylor & Francis.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler, tartışma, takım/grup çalışması, sunum.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 PRJ PROJE
2 ARS ARASINAV
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU PRJ * 0.30 + ARS * 0.30 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dersler, tartışma, takım/grup çalışması, sunum, alan ve laboratuvar çalışması.

Değerlendirme Kriteri

proje: 30%, vize: 30%, final: 40%

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslere 70% katılım zorunluluğu olup, katılım ile ilgili bilgilere fen bilimleri enstitüsünün internet sitesinden edinilebilir: www.fbe.deu.edu.tr

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Abdelouahab Chouikhi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Tel: 00 90 232 2791522
E-mail: a.chouikhi@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı günü 14:00-16:00 arası

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Uygulama 1 2 2
Ödev Hazırlama 3 10 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 5 50
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Vize Sınavı 1 2 2
project 1 10 10
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 132

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.133331222221
ÖK.222311221121
ÖK.323121331231
ÖK.413231232121
ÖK.523331333221
ÖK.6
ÖK.7
ÖK.8