DERS ADI

: DENİZ KİMYASI - II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5008 DENİZ KİMYASI - II SEÇMELİ 2 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT LÜTFİ TOLGA GÖNÜL

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders deniz kimyasına genel bir bakış sağlamaktadır. Deniz suyunun kimyasını anlıyabilmenin iki yolu vardır: Denge ve kararlı hal. Bazı çözünmüş türlerin konsantrasyonları deniz sedmimentleri ya da atmosfer ile kimyasal olarak açıklanabilir. Bununla birlikte, okyanuslardaki kimyasal türler kararlı hal dengesinden uzak görünmektedir. Bunun için okyanuslara ulaşan kimyasal kaynaklar ve çökelenler belirlenmelidir.
Amaçlar
Anahatlarıyla şunlar mümkün olabilir:
Okyanusa ulaşan ve okyanusta gelen esas kimyasal kaynaklar ve çökeller.
Atıklar ve korunumlu elementler arasındaki fark. İz elementlerin konsantrasyonları.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Öğrenciler dünya okyanuslarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan işleyişleri hakkında genel bir fikir sahibi olacaklardır.
2   Okyanustaki fizikokimyasal ve biyolojik açıdan yakın etkileşiminin yanında okyanus ile atmosfer arasındaki etkileşimi daha iyi anlayabilecekler.
3   Doğal izleyicilerin (kararlı izotoplar ve radyoizotoplar)kullanımı hakkında fikir sahibi olacaklar.
4   imyasal, biyolojik ve jeokimyasal süreçlerin denizel çevrede işleyişi hakkında fikir sahibi olacaklar.
5   Doğal izleyicilerin (kararlı izotoplar ve radyoizotoplar)kullanımı hakkında fikir sahibi olacaklar.
6   Sonrasında katılacağı herhangi bir bilimsel toplantıda çevre ve yer bilimleri ile ilgili bir soru ile karşılaştığında üstesinden gelebilecek.
7   Bilimsel konularda doğru ve kapsamlı fikirler yazabilecek.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Okyanuslarda yaşam: Kimyasal bağlanma
2 Kimyasal denge; İyon kompleksleri; Türlere ayrılma
3 Remineralizasyon asit-baz reaksiyonları; Karbonat kimyası (Alkalinite, DIC)
4 REDOX Kimyası
5 Denizsuyu bileşiminin değişimleri (küresel döngüler)
6 Karbon döngüsü ve karasal etki
7 The carbon cycle and anthropogenic impact
8 Arasınav
9 Deniz hidrotermal işlemleri
10 Deniz sedimentleri
11 Arasınav ev ödevi
12 Radyoaktif izleyiciler
13 Demir dağolımları ve kontrolü
14 Deniz mikroorganizmaları ve küresel besin elementi döngüleri

Ders İçin Önerilen Kaynaklar


1 - An introduction to marine biogeochemistry, S.M. Libes, J. Wiley & Sons, N.Y., 1992.
2 - Chemical oceanography, F.J. Millero, CRC Press, N.Y., 1996.
3 - Seawater: its composition, properties and behaviour, The Open University, Pergamon
Press, 1989.
4 - Ocean circulation, The Open University, Pergamon Press, 1989.
5 - Ocean chemistry and deep-sea sediments, The Open University, Pergamon Press, 1989.
6- Aquatic chemistry, W. Stumm and J.J. Morgan, J.Wiley & Sons, N.Y., 1981 + more recent
editions.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Prof. Dr. Abdelouahab Chouikhi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Tel: 00 90 232 2791522
E-mail: a.chouikhi@deu.edu.tr

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS 1 ARASINAV 1
2 ARS 2 ARASINAV 2
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS1 * 0.25 + ARS2 * 0.25 + YSS * 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS1 * 0.25 + ARS2 * 0.25 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dersler, tartışma, takım/grup çalışması, sunum.

Değerlendirme Kriteri

Arasınav1 (25%), Arasınav2 (25%), Final sınavı (50%)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslere 70% katılım zorunluluğu olup, katılım ile ilgili bilgilere fen bilimleri enstitüsünün internet sitesinden edinilebilir: www.fbe.deu.edu.tr

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Abdelouahab Chouikhi
Dokuz Eylul Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Tel: 00 90 232 2791522
E-mail: a.chouikhi@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı günü 14:00-16:00 arası

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 8 104
Ödev Hazırlama 3 7 21
Vize Sınavına Hazırlık 2 6 12
Final Sınavına Hazırlık 1 10 10
Diğer Kısa Sınavlara Hazırlık 1 10 10
midterm exam 2 3 6
midterm project 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.132233332132
ÖK.232123211131
ÖK.321121131232
ÖK.421231222232
ÖK.522132222232
ÖK.634232323232
ÖK.722222222222