DERS ADI

: DENİZ KİMYASI - I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5017 DENİZ KİMYASI - I SEÇMELİ 2 0 0 6

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders kimyasal oşinografiye giriştir. Ortam modelleri, ve kalış zamanı, deniz suyunun esas iyon kompozisyonunu, okyanusa nehir yoluyla giriş çıkışları, ve deniz tabanını açıklar. Okyanustaki su ve sediment arasındaki biyojeokimyasal döngünün; formasyon, taşınım ve partiküllerin parçalanmasını ve bu etkilerin denizsuyunun kompozisyonunun anlaşılmasında rol alır. Karbon, azot, fosfor, oksijen ve kükürt döngüleri. İnsan kökenli karbon dioksitin okyanuslar tarafından alınması. Derslerde öğrencilerin hazırladıkları sunumların ve son çıkan yayınların tartışması da yapılacaktır.

Öğrenci edindiği bilgilerle dünya okyanuslarının işleyişini fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan anlıyacak ve okyanusun ve okyanus ile atmosfer arasındaki fiziko-kimyasal ve biyolojik işlemleri daha kolay kavrayabilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Diğer disiplinlerdeki biliminsanları ile çalışabilme.
2   Deniz suyunun özelliklerini öğrenebilme.
3   Sonrasında katılacağı herhangi bir bilimsel toplantıda çevre ve yer bilimleri ile ilgili bir soru ile karşılaştığında üstesinden gelebilecek.
4   Bilimsel konularda yazma ve kapsamlı sentezliyebilme.
5   Denizsuyundaki esas ve iz iyonların analizini ve bileşimini öğrenebilme.
6   Kimyasal oşinografi alanındaki son değişiklikleri izleyebilme ve takip edebilme.
7   Deniz araştırmaları ve izleme çalışmalarında araç gereçleri kullanabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kimyasal oşinografi nedir Geliştirilecek temalar
2 Denizsuyunun esas iyonları
3 Denizsuyunun iz elementleri
4 Denizsuyunun bileşinin kontrolü
5 Sıcaklık-tuzluluk diyagramları; yoğunluk.
6 Denizsuyundaki gazlar (oksijen ve karbondioksit; hava-deniz arasındaki gaz değişimi)
7 Redfield element oranları; solunum katsayısı; Görünür Oksijen Kullanımı.
8 Arasınav
9 Karbonat kimyası: alkaliniteyi etkileyen faktörler, pH, Toplam CO2, su kolonunda kalsiyum karbonat doygunluğu
10 Thermohaline döngüsü:derin okyanusların iklim ve biyojeokimyasal etkileri
11 Besin elementleri ve üretkenlik
12 Açık okyanus, nehir ağzı ve kıyı bölgesinde azot dönüşüm işlemi
13 laboratuvar çalışması
14 gemide çalışma

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

1 - Tracers in the sea, W.S. Broecker and T.-H. Peng, Eldigio Press, N.Y. , 1982.
2 - An introduction to marine biogeochemistry, S.M. Libes, J. Wiley & Sons, N.Y., 1992.
3 - Chemical oceanography, F.J. Millero, CRC Press, N.Y., 1996.
4 - Seawater: its composition, properties and behaviour, The Open University, Pergamon Press, 1989.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler, tartışma, takım/grup çalışması, sunum.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YSS * 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT * 0.60


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Dersler, tartışma, takım/grup çalışması, sunum, alan ve laboratuvar çalışması.

Değerlendirme Kriteri

Arasınav (40%), Final sınavı (60%)

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslere 70% katılım zorunluluğu olup, katılım ile ilgili bilgilere fen bilimleri enstitüsünün internet sitesinden edinilebilir: www.fbe.deu.edu.tr

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Abdelouahab Chouikhi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Tel: 00 90 232 2791522
E-mail: a.chouikhi@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı günü 14:00-16:00 arası

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 2 2 4
Ders Anlatımı 11 2 22
Vize Sınavına Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlık 1 6 6
Ödev Hazırlama 3 9 27
Sunum Hazırlama 1 10 10
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Kitap Okuma 6 3 18
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 149

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.143121222221
ÖK.222233311132
ÖK.331111112113
ÖK.411311221222
ÖK.511312312232
ÖK.612222121231
ÖK.715122211221