DERS ADI

: YÜKSEK LİSANS TEZ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
DEN 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FAİK ERDENİZ ÖZEL

Dersi Alan Birimler

Gemi İnşaatı Yüksek Lisans
Deniz Kimyası Yüksek Lisans
Kıyı Bölge Yönetimi Yüksek Lisans
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans
Canlı Deniz Kaynakları Yüksek Lisans
Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Yüksek Lisans
Fiziksel Oşinografi Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Yüksek lisans tezinin amacı, öğrencilerin deniz bilimlerinin seçilen bir alanında bilimsel yönteme uygun bir biçimde bağımsız bir çalışma yapabileceğini göstermesini, belirli bir zaman dilimi içinde özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma yapabileceğini ortaya koymasını ve bulgularının ikna edici bir biçimde yayınlamasını sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bir araştırma çalışmasında takip edilmesi gereken etik kuralları bilir.
2   Bilimsel çalıntıdan nasıl uzak durulması gerektiğini kavrar.
3   Bilimsel bir problemi verilen sınırlı bir zaman dilimi içinde uygun bilimsel yöntemleri uygulayarak çözebilir.
4   Üzerinde çalışılan problemin çözümü için derlenen bilgilerin ve veri setleri ile ilgili yapılması gerekenleri bilir.
5   Düşüncelerini ve bulgularını ikna edici bir yolla sunabilir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar
2 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar
3 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar
4 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar
5 Yüksek lisans tezi kapsamında çözülmeye çalışılan probleme yönelik çalışmalar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Uygulama ve Sunum

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Uygulama ve Sunum

Değerlendirme Kriteri

Öğrencilerin çalıştıkları konuyla ilgili kaynak çalışması yapma, çeşitli yöntemlerle veri toplama, derleme, analiz etme ve sonuçları raporlayarak tez hazırlama yetenekleri, tez tesliminden sonra girdikleri sözlü tez sınavı ile ölçülmektedir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 70 11 770
Ders Anlatımı 60 12 720
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 1490

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.134543345444
ÖK.243544334434
ÖK.355454433444
ÖK.433343353334
ÖK.554553345454