DERS ADI

: SUCUL ORTAMDA İZ METALLERİN KAYNAKLARI VE AKIBETİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 6007 SUCUL ORTAMDA İZ METALLERİN KAYNAKLARI VE AKIBETİ SEÇMELİ 2 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR NİHAYET BİZSEL

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Deniz ve çevre bilimleri ögrencilerine sucul çevrelerde metallerin biyotik ve abiyotik procesleri güncel bilgiler çerçevesinde sunulmaktır. Okyanus ve kıyı sularında temel kavramlar : fitoplankton icin hayati öneme sahip Fe, Zn, Mn ve Cu gibi bazı metallerin özellikle biyokimyasal ve ekolojik mekanizmaları, denize ait birincil üretiminde bazı metallerin rolleri hakkında (mikronutrient veya toksik maddeler vb.) yapılmış olan araştırmalar, metallerin kendi aralarında ve partiküllerle, kolloid ve çözünmüş organik maddelerle ilintili biyolojik prosesler sürecinde izlediği yollar, metallerin türleri, biyolojik yararlılıgı ve toksisitesi, mikro organizmalar arasında çift taraflı ilişki, iz metalller ve organik maddelerin üretim ve ekotoksik açıdan ilişkilendirilmesi kurs sürecinde açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Sucul ortamda metallerin temel kavramları ve yaşamsal önemi açıklanacak
2   iz metaller ve ilintili biyotik-abiyotik proseslerin neler oldugu bilgisi verilecek
3   Fitoplankton ekolojisinde bazı metallerin önemi açıklanacak
4   İz metallerin biyo yararlılıgı, toksisitesi ve türleri değerlendirilecek
5   Ögrenciler veri analizi ve sonuçların sunumu konusunda deneyim kazanacaklar

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 İz metallere giriş ve biyolojik rolleri
2 Deniz suyunda iz metaller, kaynakları, uzaklaşması, adsorpsiyon ve çökelmesi
3 Kıyı suları ve östarinlarde iz metal dağılımı: Metal dağılım tipleri, Diagenesis
4 Sedimanda iz metal dağılımı ve kaynakları. Deniz sedimanında redoks durumu. Metalin çökelti sonrası yer değiştirmesi.
5 Ara sınav
6 Biyolojik yararlılığı ve biyolojik birikim: Biyolojik etkileşimler İz metallerin biyojeokimyası, iz metallerin sınır değerleri, kullanımı ve kontrolü ve toksisitesi.
7 Farklı formlar arasında dönüşüm: İz metallerinin kimyasal kompozisyonu
8 Biyolojik ayrışma. İz metallerin fotoreaksiyonu.
9 Seçilmiş güncel yayınlar (Tartışma)
10 Ögrenci ödevi
11 Ara sınav
12 Kıyı alanlarında kirleticilerin izlediği yol: Niçin kirlilik ölçümü zordur. Kirletici maddeler
13 İz metallerinin belirlenmesi için analitik metotlar: Tarihsel perspektif Örnekleme ve veri kalitesi
14 Ödev

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Susan M Libes. An Introduction to Marine Biogeochemistry. John Wiley and Sons Inc 1992.
D. R Turner and K A Hunter (Editor) The Biogeochemistry of Iron in Seawater. John
Wiley and Sons Inc 2001
Werner Stumm and James J Morgan Aquatic chemistry. John Wiley and Sons Inc. 1981.
Michael E Q Pilson. An Introduction to the chemistry of the sea. Prentice-Hall Inc
1998.
Roy Chester Marine Geochemistry Chapman and Hall 1990
Tom Garison. Oceanography Brooks/Cole 2001.
Michael J Kennish. Practical Handbook of Estuarine and Marine Pollution. CRC Press Inc
1997.
Lecture notes and handouts and some selected contemporary articles.ences/Materials:

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Dersler sunum şeklinde gerçekleşecektir

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + ODV * 0.40 + YSS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + ODV * 0.40 + BUT * 0.40


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Ofis saati, ofis kapısına yerleştirilen bilgi notu ile duyurusu gerçekleştirilecektir

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 11 2 22
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 10 4 40
Vize Sınavına Hazırlık 2 10 20
Final Sınavına Hazırlık 1 24 24
Ödev Hazırlama 2 24 48
Vize Sınavı 2 3 6
Final Sınavı 1 5 5
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.132232344453
ÖK.232232344453
ÖK.332232344453
ÖK.432232344453
ÖK.532232544454