DERS ADI

: DENİZ BİYOJEOKİMYASI

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 6006 DENİZ BİYOJEOKİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 9

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FİLİZ KÜÇÜKSEZGİN

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders, seçilmiş elementlerin küresel olarak biojeokimyasal döngülerinde okyanusların rolü üzerine odaklanmıştır. Bu döngülerdeki elementlerin taşınımına insan etkisi özellikle vurgulanmaktadır. Bu derste deniz suyunun kimyasal bileşimindeki elementlerin farklı formları ve suyun fiziksel davranışı üzerine çözünen maddenin etkisi açıklanmaktadır. Deniz suyunun kimyasal bileşiminin ortaya koyulmasında sedimentin rolü denge ve kinetik perspektifler açısından tartışılacaktır. Petrolün orijini ve radyoaktif bozunma mekanizmaları bu derste öğrencilere açıklanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Okyanuslarda biyojeokimyasal kontrolü ve bunun deniz sistemine etkisinin ölçüsünü anlayabilecek,
2   Deniz ortamındaki maddelerin akıbeti ile ilgili yorumlama yapabilecek,
3   Karasal ve sucul ekosistemde C, N ve P girdilerinin açıklamasını yapabilecek,
4   Besin elementi döngüleri kapsamındaki ana biyolojik ve biyojeokimyasal prosesleri anlayabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Suyun moleküler yapısı, suyun fazları, hidrojen bağları ve hidrojen bağlarının suyun fiziksel davranışı üzerine etkileri, tuzun suyun fiziksel özellikler üzerine etkisi
2 Major iyonların derişimlerinin sabitliği, küresel ısınma, su dengesi, tuzluluğun zaman ve yere bağlı olarak değişimi, deniz suyunda elementlerin farklı formlara ayrılması, major iyonlar, iz metaller, organik madde, asit ve bazlar
3 Deniz suyunda çözünmüş gazlar
4 Organik madde: Üretimi ve bozunması
5 Biyolimitleyici elementlerin dikey ve yatay ayrımları
6 Deniz suyunda iz metaller ve diyajenez
7 Ara sınav
8 Sedimentlerin sınıflandırması, Evaporitler
9 Demir ve mangan nodülleri
10 Diğer hidrojenli mineraller
11 Sediment dağılımının küresel paterni
12 Partiküle ve çözünmüş organik madde
13 Deniz ortamında petrolün orijini
14 Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Ders sırasında öğrencilere ders notu dağıtılacaktır.

-Libes, S.M., An introduction to Marine Biogeochemistry, John Wiley&Sons. Inc., Singapore, 1992, 733p.

-Chester, R., Marine Geochemistry. Chapman & Hall, London, 1990, 698p.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders; ders, sınıfta sunum ve tartışma biçiminde öğretilir. Tüm sınıf öğrencileri hem derse devam etmek hem de tartışma oturumlarına katılmak zorundadır. Dersin öğretilmesi yanında grup sunumları belirlenir ve öğrenciler grup içinde tartışmalara katılır.


Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +YSS *0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +BUT *0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak derse gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara katılarak başarılı olmaları gereklidir. Gerek sunumlarda, gerekse de sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Derslere %75 devam zorunluluğu vardır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Filiz Küçüksezgin
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
35340 İnciraltı, İzmir
Tel: 232-278 55 65/120
E mail: filiz.ksezgin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi-Çarşamba
13:00-15:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 4 52
Final Sınavına Hazırlık 1 25 25
Vize Sınavına Hazırlık 1 25 25
Arazi çalışması 1 42 42
Sunum Hazırlama 1 48 48
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 224

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.133434243344
ÖK.244434343244
ÖK.343434243344
ÖK.443434243344