DERS ADI

: DENİZEL PROSESLER VE KİRLENME

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5012 DENİZEL PROSESLER VE KİRLENME SEÇMELİ 2 0 0 7

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FİLİZ KÜÇÜKSEZGİN

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste, deniz ortamında kirleticilerin davranışları ile ilgili bilgi sahibi öğrenciler yetiştirmek, deniz kalite parametrelerinin önemini özel kaynaklarla açıklamak, öğrencilere kirleticilerin yol açtığı çevresel problemleri anlayabilecek düzeyde bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deniz kirliliğinden sorumlu doğal ve antropojenik (karasal) aktiviteleri tanımlayabilecek,
2   Denizde yaşayan canlılara ve genel olarak deniz ortamına etki eden kirliliği inceleyip değerlendirebilecek,
3   Besin elementleri ve aralarındaki ilişkiler ile ilgili açıklamalar yapabilecek,
4   Besin elementi döngüleri kapsamındaki ana biyolojik ve biyojeokimyasal prosesleri anlayabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Kirlenme; atıkların sınıflandırılması, girdilerin yapısı, girdilerin kaynakları, kirlenmenin tanımlanması, Öncelikler, kirlemenin kontrolü için yaklaşımlar.
2 Değişimlerin ölçülmesi; toksisite, antagonism ve sinerji, detoksifikasyon, canlıların değişimlere karşı cevabı.
3 Besin elementleri; azot, kimyasal formları, bağlanması, azot döngüsü ve denizde dağılımı.
4 Fosfor; fosforun formları, fosforun döngüsü, deniz ortamında dağılımı.
5 Silisyum; silisyum formları, silisyumun jeokimyasal döngüsü.
6 Diğer besin elementleri ve besin elementleri arasındaki ilişkiler.
7 Ara sınav
8 Metaller; konservatif kirleticiler, metallerin denize giriş yolları, metallerin kullanımı, cıva, kadmiyum, bakır, kurşun, kalay, demir, diğer metaller.
9 Petrol kirliliği; girdiler, petrol nedir Denize dökülen petrolün akıbeti, petrolün denizdeki davranışı, plajların temizlenmesi, petrol hidrokarbonların toksisitesi, petrol kirliliğinin çevresel etkisi, kıyı açığı işlemlerin etkisi, petrol kirliliğinden ileri gelen toplum sağlığı riskleri, petrol kirliliği kaynaklı ticari hasarlar.
10 Halojenli hidrokarbonlar; düşük molekül ağırlıklı bileşikler, pestisitler, PCBler, deniz ortamına girdiler, denizdeki akıbeti, halojenli hidrokarbonların biyolojik etkileri, çevresel etkileri, insan sağlığına etkileri.
11 Radyoaktivite; radyoaktivitenin yapısı, birimler, deniz ortamına radyoaktivite girdileri, radyoaktivitenin çevresel etkisi, insan sağlığında yarattığı tehdit.
12 Drejing, katılar, plastikler ve ısı; drej materyali, endüstriyel atıklar, suni resifler, çöp ve plastikler, savaş malzemesi (cephane) atıkları, ısı.
13 Türkiye denizlerinin durumu
14 Sunum

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-D.F. Martin, Marine Chemistry, Marcel Dekker, Inc., New York, 1970, 451p.

-R. Chester, Marine Geochemistry, Chapman&Hall. 1993, 698p.

-R.B. Clark, Marine pollution, Clarendon Press, 1997, 161p.

-M.E.Q. Pilson, An introduction to the Chemistry of the Sea, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 1998, 431p.

-U. Förstner and G.T.W. Wittmann, Metal Pollution in the Aquatic Environment, Springer-Verlag, 1983, 486p.

-B.B. Jorgensen and K. Richardson, Eutrophication in Coastal Marine Ecosystems, American Jeophysical Union, Washington DC, 1996, 273.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders; ders, sınıfta sunum ve tartışma biçiminde öğretilir. Tüm sınıf öğrencileri hem derse devam etmek hem de tartışma oturumlarına katılmak zorundadır. Dersin öğretilmesi yanında sunumlar belirlenir ve öğrenciler grup içinde tartışmalara katılır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 ODV ÖDEV
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +YSS *0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.25 + ODV *0.25 +BUT *0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak, derse gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara katılarak başarılı olmaları gereklidir. Gerek sunumlarda, gerekse de sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Derslere %75 oranında devam zorunluluğu vardır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Filiz Küçüksezgin
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
İnciraltı 35340, İzmir
Tel: 232-278 55 65/120
E mail: filiz.ksezgin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Pazartesi-Perşembe
10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 3 39
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 1 36 36
Arazi çalışması 1 24 24
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 171

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.133434344344
ÖK.243434443344
ÖK.343434343444
ÖK.444434333344