DERS ADI

: KİMYASAL OŞİNOGRAFİDE ÖRNEKLEME VE ALETSEL ANALİZ - II

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5010 KİMYASAL OŞİNOGRAFİDE ÖRNEKLEME VE ALETSEL ANALİZ - II SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FİLİZ KÜÇÜKSEZGİN

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste, farklı uygulama koşulları altında yeni veya mevcut kimyasal oşinografik analizlerin kullanımı ve yöntemlerin spesifik olarak planlanması, temel çalışma yöntemlerinin detaylı bir şekilde verilmesi, bütün yöntemler için kara ve deniz koşullarında karşılaşılan güçlüklerin açıklanması ve deniz kimyasında analitik tekniklerin yeni uygulamalarının verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deniz kirliliğinden sorumlu olan doğal ve kara kökenli aktivitelere göre deniz ortamında bulunan metal ve organik bileşiklerin ölçümü için analitik yöntemleri tanımlayabilecek,
2   Partikül, çözünmüş fraksiyon, sediment ve biotada örnekleme tekniği ve örnek hazırlanmasını yapabilecek,
3   Radyoaktif bileşikler ile ilgili bilgileri edinebilecek,
4   Uygulamalı ve teorik kimyasal analiz metotlarını inceleyip yorumlayabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Metaller; Materyal ve temizleme işlemleri, örnek toplama, örneklerin korunması ve saklanması, metal ön zenginleştirme yöntemleri.
2 Analitik yöntemler, çözünürleştirme yöntemleri, grafit-fırın atomik absorpsiyon spektrometrisi.
3 Analitik yöntemler; soğuk buhar atomik absorpsiyon spektrometrisi, Alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi.
4 Analitik yöntemler; ICP, voltametrik yöntemler, nötron aktivasyon analizi, X ışını floresans spektrometresi.
5 Organometalik bileşikler, organometalik bileşiklerin analizi, organometalik bileşiklerde kimyasal türlendirme.
6 Major bileşenlerin tayini; Ca, Sr, Mg, Na ve K un ölçüm yöntemleri.
7 Ara sınav
8 Organik örneklerin analizden önce hazırlanması, uçucu bileşikler, çözünebilen ve partiküle fraksiyonlar.
9 Organik bileşikler; Hidrokarbonlar, organoklorlu bileşikler.
10 Poliklorlu bifeniller, lipitler, steroller.
11 Amino asitler, karbohidratlar, hümik maddeler.
12 Elementel analizler; Karbon, azot, fosfor.
13 Deniz ortamında kütle spektrometre tekniklerinin doğal ve karasal kaynaklı maddelere uygulanması.
14 Deniz ekosisteminde kimyasal analizler için sertifikalı referans maddeler.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-K. Grasshof, M. Ehrhardt, K. Kremling, Methods of Seawater Analysis, Second, Revised and Extended Edition, 1983, 418p.

-J.D.H. Stricland and T.R. Parsons, A Practical Handbook of Seawater Analysis, Bulletin 167 (Second edition), 1972, 310p.

-Analysis of Seawater, T.R. Compton,Butterworths&Co(Publishers)Ltd., 1989, 423p.

-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 15th Edition APHA-AWWA-WPCF, 1980, 1134p.

-TÜBİTAK, 1989, Denizlerde Ölçüm ve İzleme Standart Yöntemler El Kitabı, Kalibrasyon I, Eds: A. Yılmaz, İ. Salihoğlu, A. Acara ve T. Konuk.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders; ders ve laboratuarda uygulama formatında yapılacaktır. Dersi alan tüm öğrencilerin hem derse, hem laboratuar uygulamalarına hem de deniz çalışmasına katılması gerekmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + YSS * 0.50
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencilerin her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak derse gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara katılarak başarılı olmaları gereklidir. Ders konuları kapsamında yapılacak laboratuar çalışmalarına katılmalıdır. Sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Derslere %75 devam zorunluluğu vardır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
Inciraltı 35340, İzmir
Tel: 232-278 55 65/120
E mail: filiz.ksezgin@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı-Çarşamba
10:00-12:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 2 26
Uygulama 13 1 13
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Arazi çalışması 2 45 90
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 201

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.133455332443
ÖK.244354322443
ÖK.333234343333
ÖK.444344433444