DERS ADI

: KİMYASAL OŞİNOGRAFİDE ÖRNEKLEME VE ALETSEL ANALİZ - I

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MCP 5003 KİMYASAL OŞİNOGRAFİDE ÖRNEKLEME VE ALETSEL ANALİZ - I SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR FİLİZ KÜÇÜKSEZGİN

Dersi Alan Birimler

Deniz Kimyası Doktora
Deniz Kimyası Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu derste, farklı uygulama koşulları altında yeni veya mevcut kimyasal oşinografik analizlerin kullanımı ve yöntemlerin spesifik olarak planlanması, temel çalışma yöntemlerinin detaylı bir şekilde verilmesi, bütün yöntemler için kara ve deniz koşullarında karşılaşılan güçlüklerin açıklanması ve deniz kimyasında analitik tekniklerin yeni uygulamalarının verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Deniz kirliliğinden sorumlu olan doğal ve kara kökenli aktivitelere göre deniz suyunda bulunan kimyasal bileşenlerin ölçümü için analitik yöntemleri tanımlayabilecek,
2   Aletsel analiz, örnekleme teknikleri, örnekleme noktalarının belirlenmesi, saklama koşullarını öğrenecek,
3   Analitik ölçüm sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirebilecek,
4   Uygulamalı ve teorik kimyasal analiz metotlarını inceleyip yorumlayabilecektir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Örnekleme ve örnekleme teknikleri; Deniz suyu, sediment ve deniz organizmaları örneklemesi, örnekleme sistemleri, örneklerin korunması ve muhafaza edilmesi.
2 Örneklerin analiz sırasında kirlenmesi, filtrasyon, filtrelerin özellikleri ve bileşimi, saklama koşulları, askıda katı madde, toplam katı ve çözünmüş madde.
3 Analiz sonuçlarının doğruluk ve yakınlığının incelenmesi.
4 Tuzluluk, iletkenlik ve klornite.
5 Çözünmüş oksijen, oksijen doymuşluğu ve hidrojen sülfür.
6 Bulanıklık ve pH.
7 Ara sınav
8 Karbonat, bikarbonat, serbest karbon dioksit, alkalinite ve asidite.
9 Besin elementleri, orto fosfat, total fosfat, nitrat, nitrit ve amonyum azotu.
10 Silikat, karbon, klorofil-a.
11 Sülfat, florür, bromür, klorür ve artık klor
12 Partikül organik madde.
13 Atık suda BOD ve COD tayini.
14 Yüzey aktif maddeler.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

-Ders notları ders sırasında öğrencilere dağıtılacaktır.

-K. Grasshof, M. Ehrhardt, K. Kremling, Methods of Seawater Analysis, Second, Revised and Extended Edition, 1983, 418p.

-J.D.H. Stricland and T.R. Parsons, A Practical Handbook of Seawater Analysis, Bulletin 167 (Second edition), 1972, 310p.

-Analysis of Seawater, T.R. Compton,Butterworths&Co(Publishers)Ltd., 1989, 423p.

-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 15th Edition APHA-AWWA-WPCF, 1980, 1134p.

-TÜBİTAK, 1989, Denizlerde Ölçüm ve İzleme Standart Yöntemler El Kitabı, Kalibrasyon I, Eds: A. Yılmaz, İ. Salihoğlu, A. Acara ve T. Konuk.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Bu ders; ders ve laboratuarda uygulama formatında yapılacaktır. Dersi alan tüm öğrencilerin hem derse, hem laboratuar uygulamalarına hem de deniz çalışmasına katılması gerekmektedir.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YSS YIL SONU SINAVI
3 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + YSS * 0.50
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.50 + BUT * 0.50


*** Bütünleme Sınavı Yapılmayan Birimlerde Bütünleme Kriteri Dikkate Alınmaz.

Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Her hafta işlenecek konularla ilgili bölümleri okuyarak derse gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara katılarak başarılı olmaları gereklidir. Ders kapsamında yapılan laboratuar çalışmalarına katılmalıdır. Sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Derslere %75 devam zorunluluğu vardır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Filiz Küçüksezgin
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
İnciraltı, 35340 İzmir
e-mail: filiz.ksezgin@deu.edu.tr
Tel: 278 55 65/120

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı-Perşembe
13:30-16:00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama 13 1 13
Ders Anlatımı 13 2 26
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 2 26
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Arazi çalışması 2 45 90
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 201

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11
ÖK.134454422443
ÖK.245454333434
ÖK.323424524344
ÖK.445545343544