DERS ADI

: ENDÜSTRİ/ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE SEMİNER

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 6045 ENDÜSTRİ/ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE SEMİNER SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Psikoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABBAS TÜRNÜKLÜ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji Doktora

Dersin Amacı

Bu derste örgütsel davranış ve örgütsel davranışla yakından ilişkili sosyal psikoloji yazını kuramsal ve yöntemsel açıdan incelenecektir. Dersin nihai hedefi, öğrencilerin kendi araştırma problemlerini belirleyerek ve araştırma desenlerini oluşturarak örgütsel davranış alanında bağımsız araştırma ve bilimsel yayın yapmalarını sağlayacak donanım oluşturmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Örgütsel davranış yazını, kuramları ve araştırma yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
2   Mevcut yazını kuramsal ve metodolojik açılardan analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme becerisi kazanmaları beklenmektedir.
3   Üst düzey bilimsel dergilerde yayınlanabilecek düzeyde anlamlı ve önemli araştırma problemleri belirleyebilmeleri ve bunları cevaplayacak araştırma tasarımları oluşturabilmeleri beklenmektedir.
4   Bilimsel argümanları sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerilerini geliştirmeleri, örgütsel davranış alanında bilimsel rapor / makale yazma ve yayınlama sürecini öğrenmeleri beklenmektedir.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Örgütsel Davranış Nedir
2 Çalışan Motivasyou
3 Yeni çalışanların Sosyalleşmesi Örgütsel Sosyalleşme
4 Örgütsel bağlılık, Proaktif davranışlar, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
5 Sosyal Kimlik, Örgütsel Özdeşim
6 Örgütsel Adalet
7 Çalışan Örgüt ilişkilerini açıklayan sosyal mübadele kuramları
8 Liderlik
9 Grup ve Kültür Seviyesinde Analiz
10 Olumsuz çalışan davranışları
11 Örgütsel Davranışta ruh hali ve duygular
12 Güç ve Çatışma
13 Araştırma Önerisi Sunumları
14 Araştırma Önerisi Sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Miner, J.B. (2005, 2006, 2007). Organizational Behavior Series. M.E. Sharpe.
Örgütsel davranış alanındaki üst düzey bilimsel dergilerde (örneğin, Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Journal of Management, Journal of Applied Psychology, Journal of Organizational Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, ve Administrative Science Quarterly) yayınlanan bilimsel makaleler.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Bireysel ödevler
2. Sunumlar
3. Dönem Projesi
4. Derse aktif katılım / dersi yönetme

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YSS YIL SONU SINAVI
4 YSBN YIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC * 0.10 + YSS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC * 0.10 + BUT* 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. Öğrencilerin her hafta verilen okumaları eleştirel ve analitik bir bakış açısıyla değerlendirdikleri düşünce ödevleri hazırlayacaklardır.
2. Öğrenciler dönem projesi olarak bir araştırma problemi belirleyecek ve bununla ilgili bir araştırma önerisi hazırlayacaklardır. Araştırma önerisi açık bir şekilde önerilen araştırma konusunun önemini ve bilimsel katkısını, hipotezlerini ve kullanılacak araştırma yöntemini adımlarıyla açıklayacaktır.
3. Öğrenciler bilimsel argümanları / fikirleri, teorileri ve yöntemleri açık ve analitik bir şekilde tartışacak ve sunacaklardır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Dersin en az %70 ine katılım zorunludur.
2. Her türlü intihal girişimi fiili disiplin cezasıyla sonuçlanır.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Ödev Hazırlama 1 50 50
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 7 98
Sunum Hazırlama 1 30 30
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.1545
ÖK.2545
ÖK.345
ÖK.4554