DERS ADI

: ÖĞRENME VE BİLİŞİN EVRİMSEL TEMELLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 6024 ÖĞRENME VE BİLİŞİN EVRİMSEL TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Psikoloji Doktora

Dersin Düzeyi

Doktora

Ders Koordinatörü

DOÇENT ADVİYE ESİN YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji Doktora

Dersin Amacı

Dersin ana amacı, farklı organizmaların fiziksel dış dünyanın belirli yanlarını sağlamak üzere evrilmiş zihinlerine ilişkin doğuştan özelliklerini ve fiziksel çevrenin zihinle görüngüsel dünyayı üretecek biçimde nasıl etkileştiğini betimlemek, tartışmak ve analiz etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, öğrenme ve bilişin evrimsel temellerine ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılacaktır. Sahip olduğumuz zihinsel mekanizmaların altında yatan biyolojik süreçlerin nasıl evrilerek bugünkü halini aldığı dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan davranışının anlaşılmasına yönelik olarak evrimsel yaklaşımın nasıl ve ne şekilde yardımcı olabileceğini açıklayabilecek
2   Karşılaştırmalı yöntembilimin önemini tartışabilecek
3   Bilimsel açıdan tartışmalı konulara akılcı çözümler önerebilecek
4   Biyolojik işlevler ve doğal seçilim etkilerini yorumlayabilecek
5   Öğrenilen materyali analiz ve rapor edebilecek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Representations in animal cognition: An introduction
2 Representation of time
3 Event representation in Pavlovian conditioning: Image and action.
4 Levels of stimulus control: A functional approach.
5 Levels of stimulus control: A functional approach.
6 The representations of social relations by monkeys.
7 General Processes and adaptive specializations
8 General Processes and adaptive specializations
9 When will learning evolve
10 Simple recognition learning
11 Timing and Counting
12 Timing and Counting
13 Learning from others
14 Communication and language

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Gallistel, C. R. (1992). Animal cognition. Amsterdam, Nedherlands, Elseiver Science Publishers.
Shettleworth, S. J. (1998). Cognition, Evolution and Behavior. New Yor: NY, Oxford press.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders kapsamını oluşturan konular ders sorumlusunun moderatörlüğünde öğrencilerin yoğun katılımıyla tartışmalı olarak ele alınacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Toplam üç sınav yapılacaktır. Sınavların üçünde de bilgi, kavrama, analiz, yorumlama ve sentez düzeylerinde açık uçlu sorular yer alacaktır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 7 98
Final Sınavına Hazırlık 1 30 30
Vize Sınavına Hazırlık 2 20 40
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 2 6 12
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 225

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.155545
ÖK.255555
ÖK.355555
ÖK.45555
ÖK.55555