DERS ADI

: POLİTİK PSİKOLOJİ VE KÜLTÜR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 5077 POLİTİK PSİKOLOJİ VE KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABBAS TÜRNÜKLÜ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu ders psikoloji öğrencilerine siyaset psikolojisi disiplininin düşünme, kuramlaştırma ve araştırma yöntemlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası siyasi süreçlerle ilgili sosyal psikolojik kuramları ve uygulamalarını içeren bu ders, öğrencilere, güncel siyasi olayları bu kuramlar ışığında değerlendirebilme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Politik psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmesi
2   Politik psikoloji ile ilgili kuram ve kavramları açıklayabilmesi
3   Politik psikoloji ile ilgili kavramlara ilişkin örnekler verebilmesi
4   Politik psikoloji ile ilgili çalışmaların psikoloji alt alanları için önemini tanımlayabilmesi
5   Politik psikoloji alanında yapılan güncel araştırmaları takip edebilmesi ve alandaki gelişmelere bilimsel katkı sağlayabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Politik Psikolojiye Giriş
2 Kişilik ve politika
3 Kişilik ve politika
4 Duygular ve politika
5 Politik davranışın evrimsel kökenleri
6 Sosyal biliş ve politika
7 Ara sınav
8 Politik söylemler ve sosyal inşası
9 Sosyal kimlikler ve politika
10 Sosyal kimlikler ve politika
11 Gruplar ve politik liderler
12 Gruplar ve politik liderler
13 Sosyal hareketler
14 Sosyal hareketler

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Morton Deutsch-Catarina Kinnvall, What is Political Psychology , Kristen Renwick Monroe (ed.), Political Psychology, Taylor and Francis e-library, 2008 içinde.
John T.Jost-Jim Sidanius (edt.), Key Readings in Social Psychology: Political Psychology, Taylor and Francis, 2004.
Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford: Blackwell.
Reicher, S. D. & Hopkins, N. (2001). Self and nation: Categorization, contestation and mobilisation. London: Sage.
Haslam, S.A; Reicher, S.D. & Platow, M.J. (2010) "The New Psychology Of Leadership: Identity, Influence And Power" New York: Psychology Press
Reicher, S. D., Haslam, S. A., & Hopkins, N. (2005). Social identity and the dynamics of leadership: Leaders and followers as collaborative agents in the transformation of social reality. Leadership Quarterly. 16, 547 568.


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders anlatımı, sınıf içi tartışma, sunumlar

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.20 + YYC* 0.40 + YYS* 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS* 0.20 + YYC * 0.40 + BUT* 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yarıyıl içi çalışma sunumlar ve ders içi tartışmalara katılım gözetilerek değerlendirilir

Değerlendirme Kriteri

vize, final, sunumlar, ödevler

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Psikoloji Böümü Oda: 418

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Kitap Okuma 1 20 20
Vize Sınavı 1 30 30
Final Sınavı 1 40 40
Ödev Hazırlama 5 15 75
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 214

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15345
ÖK.255
ÖK.3455
ÖK.44545
ÖK.5455