DERS ADI

: TEMEL NÖROPSİKOLOJİ *

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 5075 TEMEL NÖROPSİKOLOJİ * SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

YRD.DOÇENT DERYA DURUSU EMEK SAVAŞ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Ders nöropsikolojinin prensiplerini detaylı bir biçimde işlemeye odaklanmıştır. Bu ders kapsamında nöropsikoloji yöntemleri ve yaklaşımları; başlıca bilişsel işlevler ile nöropsikolojinin deneysel ve klinik uygulamaları incelenecektir. Nöropsikolojinin temelleri, beyin-davranış ilişkisi, sinir sisteminde yer alan yapılar, ilişkili bilişsel işlevler ve beyin bozukluklarının değerlendirilmesi dersin başlıca konuları arasında yer almaktadır. Derste insanlarda beyin hasarının belirli bilişsel, algısal, affektif ve motor işlevleri nasıl etkilediği ve dikkat, algı, bellek, dil ve yürütücü işlevler gibi kognitif işlevlerin değerlendirilmesinde kullanılan nöropsikolojik testler üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Nöropsikolojinin bilimsel temelleri ve prensiplerini açıklayabilecek
2   Nöropsikolojik değerlendirmenin kullanım alanlarını tanımlayabilecek
3   Sinir sisteminin yapı ve işlevini araştıran tarihi ve modern araştırma tekniklerini tanımlayabilecek
4   Santral sinir sisteminin anatomi ve nörofizyolojisini tanımlayabilecek ve bu sistemde meydana gelen bozulmaların davranışa etkisini betimleyebilecek
5   Bilişsel işlevleri açıklayabilecek ve belirli hastalıklarla ilişkili bilişsel bozulmaları betimleyebilecek
6   Nöropsikolojik değerlendirme ve araştırmalarda kullanılan testler ve bataryaları tanımlayabilecek

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Nöropsikolojik Değerlendirmenin Kuram ve Uygulamaları & Temel Kavramlar
2 Beynin Davranışsal Coğrafyası & Bozukluk Ölçmenin Mantıksal Temeli
3 Nöropsikolojik Değerlendirme: Prosedürler ve Yorumlama
4 Nöropsikologlar için Nöropatoloji
5 Nörodavravranışsal Değişkenler ve Tanısal Konular
6 Oryantasyon ve Dikkat
7 Algı
8 Bellek 1: Testler
9 Bellek 2: Bataryalar, Eşleşmiş Bellek Testleri ve Anketler
10 Sözel İşlevler ve Dil Becerileri
11 Konstrüksiyon ve Motor Performans & Kavram Oluşturma ve Mantık
12 Yürütücü İşlevler
13 Nöropsikolojik Değerlendirme Bataryaları & Gözlemsel Yöntemler, Ölçek ve Envanterlerin Değerlendirilmesi
14 Emosyonel İşlevler ve Kişisel Uyum Testleri & Çaba, Tepki Yanlılığı ve Temaruzun Değerlendirilmesi

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Lezak MD, Howieson DB, Bigler ED, Tranel D (2012). Neuropsychological Assessment (5th Ed.). Oxford University Press.
Zillmer EA, Spiers MV, Culbertson W (2007). Principles of Neuropsychology (2nd Edition). Cengage Learning.
Loring DW (1999). INS Dictionary of Neuropsychology. New York: Oxford University Press.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders kapsamını oluşturan konular ders sorumlusunun moderatörlüğünde öğrencilerin yoğun katılımıyla tartışmalı olarak ele alınacaktır.

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC* 0.20 + YYS * 0.40
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYC * 0.20 + BUT* 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1 vize, 1 sunum ve 1 final sınavı yapılacaktır. Sınavlarda bilgi, kavrama, analiz, yorumlama ve sentez düzeylerinde açık uçlu sorular yer alacaktır.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

E-mail: derya.emek@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 5 70
Sunum Hazırlama 1 30 30
Vize Sınavı 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 216

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15453
ÖK.2545
ÖK.3555
ÖK.4554
ÖK.54455
ÖK.6455