DERS ADI

: BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ *

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 5073 BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI PSİKOTERAPİ * SEÇMELİ 3 0 0 9

Dersi Veren Birim

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ADVİYE ESİN YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, son dönem ortaya çıkan ve etkinliği bilimsel araştırmalarla ispatlanmış bir yaklaşım olan Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi kuramın ve bu kurama ait psikoterapi yaklaşımının temel kavram ve ilkelerinin kuramsal ve uygulamalı olarak tanıtılması ve öğrencilere aktarılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Bilişsel-davranışçı psikoterapinin (BDT) gelişimini ve ilgili temel kavramları tanımlayabilmesi
2   Bireysel sorunları BDT nin temel ilkeleri ile açıklayabilmesi ve örneklendirebilmesi
3   BDT ekseninde psikolojik görüşmeleri yapılandırabilmesi ve örnekleri sunabilmesi
4   BDT de sık kullanılan teknikleri uygulayabilmesi
5   BDT nin belirli psikolojik sorunlardaki etkinliğine yönelik literatür bilgisini derleyebilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Ders tanıtımı, içerik ve gereklerle ilgili bilgilendirme, kaynakların gözden geçirilmesi, BDT tanıtımı
2 BDT nin gelişimi, temel ilkeler
3 BDT de genel değerlendirme
4 BDT de vaka formülasyonu
5 BDT seans formatı
6 BDT deki temel öğelerin ele alınması
7 Otomatik düşüncelerin ve ara inançların sorgulanması ve belirlenmesi
8 İmajların ve duyguların sorgulanması ve belirlenmesi
9 Şemaların sorgulanması ve belirlenmesi
10 BDT de değişim için kullanılan teknikler
11 BDT de değişim için kullanılan teknikler (devam)
12 Ev ödevlerinin kullanımı
13 Terapiyi sonlandırma
14 Terapide karşılaşabilecek sorunlar ve kişisel gelişim

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Beck, J. S. (2008). Bilişsel terapi: Temel ilkeler ve ötesi. (N. H. Şahin, Çev.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Blackburn, I. M.,Twaddle, V.,andassociates. (1996) CognitiveTherapy in Action: A Practitioner sCasebook.
Leahy, R. L. (2010). Bilişsel terapi yöntemleri. (H. Türkçapar ve E. Köroğlu, Çev. Ed.). Ankara: Hyb Yayıncılık.
Nezu, A.M.,Nezu, C. M., &Lombardo, E. (2004). Cognitive-Behavioral Case FormulationandTreatment Design: A Problem-SolvingApproach. New York: Springer Publishing Company
Persons, J. B. (2008). The Case FormulationApproachtoCognitive-BehaviorTherapy. New York: TheGuilfordPress.
Savaşır, I.,Soygüt, G., &Barışkın, E. (Eds) (2009). Bilişsel Davranışçı Terapiler. 4. Baskı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Whitfield, G. &Davison, A. (2007). CognitiveBehavioralTherapyExplained. Radcliffe Publishing

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Sunum
Soru-Yanıt
Ödev
Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYC YARIYIL İÇİ ÇALIŞMA
3 YYS YARIYIL SONU SINAVI
4 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + YYS* 0.50
5 BUT BÜTÜNLEME
6 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.30 + YYC* 0.20 + BUT* 0.50


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-2: Ara sınavda sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
ÖÇ 3-5: Dönem ödevi/raporu, sunum ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

İngilizce

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Orçun Yorulmaz
orcun.yorulmaz@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Salı 13.30-15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Final Sınavı 1 26 26
Sunum Hazırlama 1 15 15
Ödev Hazırlama 1 15 15
Vize Sınavına Hazırlık 1 30 30
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 6 84
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 218

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15554
ÖK.25345
ÖK.35445
ÖK.4545
ÖK.55455