DERS ADI

: ENDÜSTRİYEL VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 5067 ENDÜSTRİYEL VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABBAS TÜRNÜKLÜ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, endüstriyel ve örgüt psikolojisinde güncel kuramsal ve ampirik konuların irdelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Endüstriyel ve örgüt psikolojisinde temel kavramları tanımlayabilmesi
2   Endüstriyel ve örgüt psikolojisinde güncel kuram ve modelleri açıklayabilmesi
3   Çağdaş endüstriyel ve örgüt psikolojisi çalışmalarına ilişkin örnekler verebilmesi
4   Endüstriyel ve örgüt psikolojisinde yürütülen çalışmaların psikoloji alt alanları için önemini tanımlayabilmesi
5   Endüstriyel ve örgüt psikolojisi alanında yapılan güncel araştırmaları takip edebilmesi ve alandaki gelişmelere bilimsel katkı sağlayabilmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Endüstriyel ve örgüt psikolojisi ve araştırma yöntemlerine giriş
2 İş analizi
3 Çalışan seçimi
4 Çalışanların sosyalleşmesi ve eğitilmesi
5 Performans değerlendirmesi
6 İş motivasyonu
7 Arav sınav
8 İş tutumları ve duygular
9 Çalışan davranışları
10 İş stresi ve çalışan sağlığı
11 Liderlik
12 Takımlar
13 Öğrenci dönem proje sunumları
14 Öğrenci dönem proje sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Aamodt, Michael G. (2009). Industrial/Organizational Psychology. London : Cengage Learning.
Spector, Paul E. (2008). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.
Yukarıdaki kitaplara ek olarak haftanın konusuna uygun kimi dergi makaleleri öğrencilere haftalık okuma ve tartışma ödevi olarak verilecektir.


Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Ders
Soru-Yanıt
Sunum
Tartışma

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 RAP RAPOR
3 SUN SUNUM
4 YSS YIL SONU SINAVI
5 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU MT * 0.20 + TP * 0.25 + PRS * 0.15 + FN * 0.40
6 BUT BÜTÜNLEME
7 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU MT * 0.20 + TP * 0.25 + PRS * 0.15 + BUT* 0.40


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

1. ÖÇ 1-2: Ara sınavda sorulacak sorular ile değerlendirilecektir.
2. ÖÇ 3-5: Öğrenciler her hafta ödev olarak verilen materyalleri okumuş olarak derse gelecek ve o haftanın konusu ile ilgili tartışma yürütecektir.
3. Öğrenciler endüstriyel ve örgüt psikolojisi konularından birisi ile ilgili bir ödev yazacaklardır.
4. Öğrenciler haftanın belirlenmiş okumalarını sunacak ve tartışacaklar, ayrıca son iki hafta dönem projelerinin sunumunu yapacaklardır.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Derslerin %70 ine katılım zorunludur.
Herhangi bir kopya eylemi disiplin suçu olarak işlem görecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

inci.boyacioglu@deu.edu.tr

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

Perşembe 14.00-15.00

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 13 3 39
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 13 5 65
Proje Hazırlama 1 32 32
Sunum Hazırlama 13 1 13
Final Sınavına Hazırlık 1 20 20
Vize Sınavına Hazırlık 1 15 15
Vize Sınavı 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15445
ÖK.25355
ÖK.3554
ÖK.4555
ÖK.55545