DERS ADI

: BİLGİNİN BİLİŞSEL TEMELLERİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 5065 BİLGİNİN BİLİŞSEL TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8

Dersi Veren Birim

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

PROFESÖR ABBAS TÜRNÜKLÜ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bilginin zihindeki kökenlerini ve gelişimini, evrimsel biliş çerçevesinde incelemektir. Bu derste bilişsel psikoloji, gelişimsel psikoloji, karşılaştırmalı psikoloji, sinirbilim ve dilbilim alanınlarındaki kanıtlar bireylerin nesneleri, sayıları, uzamı ve dili nasıl kavramlaştırdığını incelemek için kullanılacaktır. Hangi bilgilerin yalnızca insana özgü olduğu, hangi bilgilerin diğer türlerle de paylaşıldığı ve bireyoluş sürecinde bu bilgilerin nasıl değiştiği tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   İnsan zihninin içsel ve temel özelliklerine özgü bilişsel gelişimi konu alan yöntem ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olması
2   Bilginin zihindeki kökenlerine ve gelişimine ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olması
3   Nesnelerin, sayıların, uzamın ve genel olarak insan dilinin zihinde nasıl kavramsallaştırıldığını açıklayabilmesi
4   İnsan bilişine bireyoluş ve soyoluş ekseninde evrimsel bir bakış açısı geliştirmesi

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Giriş: Dersin amacına, işleyişine, değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgilendirme, İzlek üzerine tartışma Doğuştancılık ve Deneycilik üzerine tartışma
2 Çevresel Bilginin İşlemlenmesi: Çocuklarda bilgi işlemleme Görsel uyaranların işlemlenmesi Görsel eşlenik-tanıma çalışmaları
3 Görsel Algılama: Çocuklarda görsel algılamanın gelişimi Genetik körlük çalışmaları, geri kazanılmış görüş Görsel birimleri belirlemede yaratılış-yetiştirme katkısı Derinlik algısı çalışmaları
4 Nesnelerin algılanması: Nesnelerin sürekliliği Nesne kimliği Nesne sınırlarının belirlenmesi Nesne algılamada uzay-zamansal bilgi Nesne özelliklerinin kipler arası işlemlenmesi
5 Sayıların Algılanması: Sayıların anlaşılması Sayı dizgeleri Çok ya da belirsiz sayıdaki nesnelerin sunuluşu
6 Kılıcılık: Çevredeki canlı kılıcıların algılanması Kılıcılığın algılanmasında kullanılan dizgenin, nesnelerinalgılanmasında kullanılan dizgeyle etkileşimi Erek ve eylemlerin algılanması
7 Zihin Kuramı I: Zihin kuramı bileşenlerinin gelişimi İstek ve inançlar arasındaki farklar Diğerlerinin durumunu algılayabilme
8 Zihin Kuramı II: Diğerlerinin zihinsel durumlarını belirleme yetisini değerlendirmede kullanılan geleneksel ve çağdaş yöntemler Bütüncül bir zihin kuramı geliştirmede itici güç olarak dil
9 Dil ve Biliş: Dilin temel özellikleri Dilin biyolojik kökenleri İnsan dışındaki türlerde bildirişim dizgeleri
10 Dilsel Gelişim I: İnsana özgü bir özellik olarak dil Modüler bir yapı olarak dil Dil edinim aygıtı Sesbirimlerin algılanması Biçimbilimsel ve sözdizimsel yapıların algılanması
11 Dilsel Gelişim II: İkinci dil edinimi Gecikmiş anadil edinimi Yoksun ortamlarda dil oluşumu İnsan-dışı primatlarda dil edinimi
12 Dil ve Düşünce: Dilin düşünce üzerindeki etkileri Uzamsal bilgilerin sunuluşundaki diller arası farklılıklar Dilsel cinsiyetin sunuluşu Zamanın sunuluşu
13 Makale Sunumları
14 Makale sunumları

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Colombo, J., Richman, W. A., Shaddy, D. J., Greenhoot, A. F., & Maikranz, J. (2001). HR Defined phases of attention, look duration, and infant performance in the paired comparison paradigm. Child Development, Vol. 72, 1605 1616.
Hunter, M. & Ames, H. (1988) A multifactor model of infant preferences for novel and familiar stimuli. In Advances in Infancy Research, Rovee-­ Collier C, Lipsitt L (eds), vol. 5. Ablex: Stamford; 69 95.
Rose, S., Feldman, J., & Jankowski, J. (2003) Infant Visual Recognition Memory: Independent Contributions of Speed and Attention. Developmental Psychology, Vol. 39(3), 563-­ 571.
Wetherford, M. & Cohen, L. (1973) Developmental Changes in Infant Visual Preferences for Novelty and Familiarity. Child Development, Vol. 44(3), 416-­ 424.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

1. Konu ile ilgili sunum
2. Örneklerle anlatım/ tartışma
3. Soru-Cevap

Değerlendirme Yöntemleri

SIRA NO KISA KOD UZUN ADI FORMUL
1 ARS ARASINAV
2 YYS YARIYIL SONU SINAVI
3 YYBN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + YYS* 0.60
4 BUT BÜTÜNLEME
5 BUTBN BÜTÜNLEME SONU BAŞARI NOTU ARS * 0.40 + BUT* 0.60


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

1. ÖÇ 1-4: Ara sınav ve finalde hazırlanacak olan makaleler üzerinde değerlendirilecektir.

Değerlendirme Kriteri

ÖÇ 1-4: Ara sınav ve finalde hazırlanacak olan makaleler üzerinde değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

1. Derslerin %80 ine katılım zorunludur.
2. Ara sınav, ödev ve final faaliyetlerine katılma, değerlendirmede dikkate alınacaktır.
3. Ara sınav, ödev ve final sınavında kopya ve aşırma (intihal) girişimleri 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. Özgün KOŞANER
Dilbilim Bölümü
Edebiyat FAkültesi C-Blok C157 Nolu Oda
Telefon: 0 232 301 86 29
Cep: 0 539 785 41 48

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 3 42
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 4 56
Vize Sınavına Hazırlık 1 20 20
Sunum Hazırlama 2 12 24
Final Sınavına Hazırlık 1 40 40
Final Sınavı 1 3 3
Vize Sınavı 1 3 3
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 188

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.14545
ÖK.25355
ÖK.3554
ÖK.44555