DERS ADI

: TEZ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
PSİ 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30

Dersi Veren Birim

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Ders Koordinatörü

DOÇENT ADVİYE ESİN YILMAZ

Dersi Alan Birimler

Psikoloji Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, psikoloji biliminin teorik ve uygulamalı alanları ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, bu konular hakkında fikir yürütebilme, psikoloji araştırma yöntemlerine uygun veri toplayabilme, toplanan verileri analiz edebilme, sonuçları raporlayabilme, bulguları ilgili literatür ışığında tartışabilme ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2   Tez konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
3   Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
4   Tez konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.
5   Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
6   Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
2 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
3 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
4 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
5 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
6 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
7 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
8 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
9 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
10 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
11 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
12 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
13 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.
14 Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte belirleyeceği konular.

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Danışman ile birlikte belirlenir.

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Tez aşamasında olan öğrencilerin çalıştıkları bilimsel alan ile ilgili bilgileri tez izleme ve savunma süreçlerinde değerlendirilmektedir.(Başarılı/Başarısız)

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

İlan edilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 14 1 14
Haftalık Ders öncesi/sonrası hazırlıklar 14 28 392
Ödev Hazırlama 14 15 210
Kitap Okuma 14 10 140
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 756

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10
ÖK.15555555555
ÖK.25555555555
ÖK.35555555555
ÖK.45555555555
ÖK.55555555555
ÖK.65555555555