DERS ADI

: RESİM

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSR 1000 RESİM SEÇMELİ 1 0 0 2

Dersi Veren Birim

ORTAK ZORUNLU DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

OKUTMAN YEŞİM ERCÜMENCİLER

Dersi Alan Birimler

ORTAK ZORUNLU DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Tıp Doktorluğu

Dersin Amacı

Sanata ilişkin düşünsel ve görsel vizyonu olan, özgüveni tam, sorgulayan, yorum yapabilen, duyarlı ve yaratıcı bireyler kazanmak

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Görsel, zihinsel vizyonu geliştirmek
2   Sanat, sanat yapıtı ve sanatçı ile etkin bilinçli bir iletişime girebilme.
3   - Öğrencinin yaratıcılık potansiyeline katkıda bulunma ve sanatsal algılamayı hayatın içinde kullanabilmesine yardımcı olma.
4   Sanatsal üretimle zihinsel, ruhsal, duygusal açıdan farkındalık sahibi bireyler olabilme
5   Malzemeyle farklı teknikler uygulayabilme, form ve şekillendirme algısını zenginleştirme.
6   Malzemeyle deneysel uygulamalar ışığında araştırmacılığı desteklemek.
7   Oran-orantı, komposizyon, ölçü renk, ışık-gölge, perspektif gibi temel biçimsel elemanların yerine ve uyumlu kullanılmasını kazandırmak.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Genel olarak sanata bakış ve Mağra resminden başalayarak Mısırda sanatın doğuşu
2 Sanatın mısırdan yunan yarım adasına geçişi ve Klasik yunan sanatı.
3 Dünyanın değişik kıtalarında sanatsal uygulamalar ve Avrupadaki barbar kuzey kavimleri
4 Avrupada karanlık çağ ve kilisenin sanat üzerindeki etkileri
5 İtalyan Rönesansı na giriş ve resimde yeni teknik bulgular
6 Rönesans (Yeniden doğuş) sanatın yükselişi ve dehalar
7 Kuzey Avrupa sanatı ve baskı tekniklerinin gelişimi
8 Tarzcılık dönemi ve Avrupa da sanatın bunalım süreci
9 Protestan Benelüks ülkeleri ve ticari liman şehirlerinde tür resminin gelişimi, doğanın incelenmesi
10 Fransız ihtilali, sanata ve sanatçıya etkileri
11 Sanatta gerçekçilik ve izlenimcilerin gelişimi
12 Sanayi devrimi ve yeni açılımlar

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Sanatın Öyküsü C.H. Gombrich
Moder Santın Öyküsü
Görme Biçimleri, Jhon Berger
Sanatın Gerekliliği
İnternet imkanları,
Sanat Dergileri,
Oluşum Sürecinde Sanatın Tarihi,
Sanat Akımları için hazırlanmış kitap ve kaynaklar....v.b...

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Teorik ve Uygulama Ders Notları,
Projeksiyon ile Sunum,
Sergi gezme etkinlikleri
Sanatçılarla söyleşi

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Sanat ve sanat yapıtı ile etkili iletişim kurabilmek amacıyla sanatçılarla tanışma sergi - performans ve farklı sanat etkinliklerine katılım sağlanacak;
ödev ve verilecek projeler le değerlendirilecektir.

Alışkanlık kazanma, sanat ile bilinçlenme, vizyon geliştirmek için gerekli görsel ve teorik sunumlarla desteklenecek ve yarıyıl sonu değerlendirmesi bu şekilde de sağlanabilecektir

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

İlan Edilecektir.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Anlatımı 12 2 24
Ödev Hazırlama 4 3 12
Final Sınavı 1 1 1
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 37

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.111
ÖK.211
ÖK.31
ÖK.411
ÖK.51
ÖK.61
ÖK.71