DERS ADI

: TÜRK DİLİ

Ders Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TDL 1000 TÜRK DİLİ ZORUNLU 2 0 0 4

Dersi Veren Birim

ORTAK ZORUNLU DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Dersin Düzeyi

Lisans

Ders Koordinatörü

OKUTMAN GÜLECE BİLEN

Dersi Alan Birimler

ORTAK ZORUNLU DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Diş Protez
Tıp Doktorluğu
Adalet
Hukuk

Dersin Amacı

Türk Dili dersinin amacı, Türkçe nin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratabilme; yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, dilini doğru ve güzel kullanma yeteneğini kazandırabilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları

1   Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı açıklayabilme.
2   Türkçenin tarihi dönemlerine dair bilgileri anlatabilme.
3   Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme.
4   Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini açıklayabilme.
5   Diline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahip olabilme.

Dersin Öğretim Türü

Örgün Öğretim

Dersin Önkoşulu/Önkoşulları

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders İçeriği

Hafta Konular Açıklama
1 Türk Dili dersinin amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme
2 Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi
3 Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri
4 Türkçe'nin tarihi dönemleri
5 Türkçe'nin bugünkü durumu ve yayılma alanları
6 İmla kuralları ve uygulaması
7 Noktalama işaretleri ve uygulaması
8 Türkçe'de sesler ve sınıflandırılması
9 Türkçe ses bilgisi
10 Türkçe'nin ses özellikleri
11 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler
12 Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması
13 Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi
14 Ara Sınav 1
15 Ara Sınav -1
16 Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi
17 Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi
18 Türkçe'nin yapım ekleri
19 Türkçe'nin yapım ekleri uygulaması
20 Türkçe'nin çekim ekleri
21 Türkçe'nin çekim ekleri uygulaması
22 Kelime çeşitleri
23 Kelime grupları ve tamlamalar
24 Kelime grupları ve tamlamalarla ilgili uygulamalar
25 Cümle bilgisi
26 Cümle incelemeleri
27 Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerden seçilmiş metinlerin okunması ve incelenmesi Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi/Dönem konularının genel olarak değerlendirilmesi
28 Ara Sınav 2
29 Ara Sınav 2

Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak:
Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Zeynep Korkmaz vd.)
Yardımcı kaynaklar:
Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem Ergin
Türk Dili Bilgisi, Sezai Güneş
Her Yönüyle Dil, Doğan Aksan

Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım, soru-cevap, tartışma.

Değerlendirme Yöntemleri

Başarılı / Başarısız


Değerlendirme Yöntemlerine İliskin Aciklamalar

Yok

Değerlendirme Kriteri

Teorik ders notları ve uygulama ile sağlanan bilgi yapılan ara sınav, final sınavı ile değerlendirilecektir.

Dersin Öğretim Dili

Türkçe

Derse İlişkin Politika ve Kurallar

Öğrencinin derse %70 devam etmesi zorunludur.

Dersin Öğretim Üyesi İletişim Bilgileri

İlan Edilecektir.

Ders Öğretim Üyesi Görüşme Gün ve Saatleri

İlan Edilecektir.

Staj Durumu

YOK

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders anlatımı 29 2 58
Haftalık ders öncesi/sonrası hazırlıklar 16 1 16
Ara sınava hazırlık 2 5 10
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
Ara Sınav 2 2 4
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat) 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

PK/ÖKPK.1PK.2PK.3PK.4PK.5PK.6PK.7PK.8PK.9PK.10PK.11PK.12PK.13PK.14
ÖK.11
ÖK.21
ÖK.3111
ÖK.41
ÖK.51